Sutuoktinių turto teisinių režimų klausimai

Liuksemburgas

Turinį pateikė
Liuksemburgas

64 straipsnio 1 dalies a punktas – kurių teismų ar valdžios institucijų kompetencijai priklauso nagrinėti prašymus dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu pagal 44 straipsnio 1 dalį ir apeliacinius skundus dėl teismo sprendimų dėl tokių prašymų pagal 49 straipsnio 2 dalį.

Teismai arba institucijos, kompetentingi nagrinėti prašymus dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu pagal 44 straipsnio 1 dalį:

Apylinkės teismo (Tribunal d’arrondissement) pirmininkas

Kontaktiniai duomenys:

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tel. 00352 475981-1

Tribunal d’arrondissement de Diekirch

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

Tel. 00352 803214-1

Teismai arba institucijos, kompetentingi nagrinėti apeliacinius skundus dėl teismo sprendimų dėl tokių prašymų pagal 49 straipsnio 2 dalį:

Civilinių bylų apeliacinis teismas (Cour d’appel siégeant en matière civile)

Kontaktiniai duomenys:

Cour d’appel

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tel. 00352 475981-1

64 straipsnio 1 dalies b punktas – 50 straipsnyje nurodyta teismo sprendimo dėl apeliacinio skundo ginčijimo tvarka.

Teismo sprendimo dėl apeliacinio skundo ginčijimo tvarka, nurodyta 50 straipsnyje:

Kasacinis teismas

Kontaktiniai duomenys:

Cour de cassation

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tel. ( +352) 475981-2369 / 2373

65 straipsnio 1 dalis – 3 straipsnio 2 dalyje nurodytų kitų valdžios institucijų ir teisės specialistų sąrašas.

/

Paskutinis naujinimas: 17/08/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.