Materji tas-sistemi li jirregolaw il-beni tal-miżżewġin

Belġju

Il-kontenut ipprovdut minn
Belġju

L-Artikolu 64(1)(a) - il-qrati jew l-awtoritajiet kompetenti biex jittrattaw applikazzjonijiet għal dikjarazzjoni ta' eżekutorjetà skont l-Artikolu 44(1) u appelli kontra deċiżjonijiet dwar tali applikazzjonijiet skont l-Artikolu 49(2)

Għal deċiżjoni fuq it-talbiet għal dikjarazzjoni ta’ eżegwibbiltà: il-qorti tal-prim’istanza, b’mod aktar speċifiku il-qorti tal-familja.

Dwar ir-rikorsi dwar id-deċiżjonijiet mogħtija għal dawn it-talbiet:

  • sabiex issir oġġezzjoni: il-qorti tal-prim’istanza, b’mod aktar speċifiku il-qorti tal-familja;
  • għall-preżentazzjoni ta’ appell : il-Qorti tal-Appell.

L-Artikolu 64(1)(b) - il-proċeduri biex tiġi kkontestata d-deċiżjoni mogħtija fuq appell imsemmija fl-Artikolu 50

Id-deċiżjoni fl-appell tista’ tiġi appellata biss quddiem il-Qorti tal-Kassazzjoni.

L-Artikolu 65(1) - il-lista tal-awtoritajiet u professjonisti legali oħrajn imsemmijin fl-Artikolu 3(2)

L-ebda awtorità oħra skont il-kriterji tal-Artikolu 3(2).

L-aħħar aġġornament: 06/03/2023

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.