Materji tas-sistemi li jirregolaw il-beni tal-miżżewġin

Lussemburgu

Il-kontenut ipprovdut minn
Lussemburgu

L-Artikolu 64(1)(a) - il-qrati jew l-awtoritajiet kompetenti biex jittrattaw applikazzjonijiet għal dikjarazzjoni ta' eżekutorjetà skont l-Artikolu 44(1) u appelli kontra deċiżjonijiet dwar tali applikazzjonijiet skont l-Artikolu 49(2)

Il-qrati jew awtoritajiet b’kompetenza fuq rikorsi għal dikjarazzjoni ta’ eżegwibbiltà skont l-Artikolu 44(1):

Il-President tal-Qorti Distrettwali (Tribunal d’arrondissement)

Dettalji ta’ kuntatt:

Qorti distrettwali tal-Lussemburgu

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tel.: 00352 475981-1

Qorti distrettwali ta’ Diekirch

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

Tel.: 00352 803214-1

Il-qrati jew awtoritajiet b’kompetenza fuq appelli minn deċiżjonijiet fuq dawn ir-rikorsi skont l-Artikolu 49(2):

Il-Qorti tal-Appell fil-ġuriżdizzjoni ċivili tagħha (Cour d’appel siégeant en matière civile)

Dettalji ta’ kuntatt:

Cour d’appel

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tel.: 00352 475981-1

L-Artikolu 64(1)(b) - il-proċeduri biex tiġi kkontestata d-deċiżjoni mogħtija fuq appell imsemmija fl-Artikolu 50

Il-proċeduri sabiex tiġi kkontestata d-deċiżjoni mogħtija fl-appell imsemmija fl-Artikolu 50:

Il-Qorti tal-Kassazzjoni

Dettalji ta’ kuntatt:

Cour de cassation

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tel.: ( +352) 475981-2369 / 2373

L-Artikolu 65(1) - il-lista tal-awtoritajiet u professjonisti legali oħrajn imsemmijin fl-Artikolu 3(2)

/

L-aħħar aġġornament: 17/08/2023

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.