Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Duits) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
  Swipe to change

  Zaken betreffende het huwelijksvermogensstelsel

  Oostenrijk

  Inhoud aangereikt door
  Oostenrijk

  BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

  Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

  Oostenrijk

  Familierecht – Zaken betreffende het huwelijksvermogensstelsel


  *verplichte invoer

  Artikel 64, lid 1, onder a) - de rechterlijke of andere autoriteiten die bevoegd zijn voor het behandelen van het verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid overeenkomstig artikel 44, lid 1, en van het rechtsmiddel tegen een beslissing over dit verzoek overeenkomstig artikel 49, lid 2

  Het gerecht dat bevoegd is voor het behandelen van een verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid overeenkomstig artikel 44, lid 1, van de verordening is de tenuitvoerleggingsrechtbank (Exekutionsgericht) of de districtsrechtbank (Bezirksgericht) van de woonplaats van de verweerder.

  Het gerecht dat bevoegd is voor het behandelen van het rechtsmiddel tegen een beslissing over een verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid is de hogere regionale rechtbank (Landesgericht); het rechtsmiddel moet echter worden ingesteld bij de rechtbank die de beslissing in eerste aanleg heeft gegeven.

  Artikel 64, lid 1, onder b) - de in artikel 50 bedoelde procedure tegen een op het rechtsmiddel gegeven beslissing

  Beroep over een rechtsvraag (Revisionsrekurs) moet worden ingesteld bij het hooggerechtshof (Oberster Gerichtshof), doch zulks via de rechtbank die de beslissing in eerste aanleg heeft gegeven.

  Artikel 65, lid 1 - de lijst van de in artikel 3, lid 2, bedoelde andere autoriteiten en rechtsbeoefenaren

  In Oostenrijk zijn er geen andere autoriteiten of rechtsbeoefenaren in de zin van artikel 3, lid 2, die bevoegd zijn ter zake van huwelijksvermogensstelsels.

  Laatste update: 24/04/2023

  De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.