Zaken betreffende het huwelijksvermogensstelsel

Bulgarije

Inhoud aangereikt door
Bulgarije

Artikel 64, lid 1, onder a) - de rechterlijke of andere autoriteiten die bevoegd zijn voor het behandelen van het verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid overeenkomstig artikel 44, lid 1, en van het rechtsmiddel tegen een beslissing over dit verzoek overeenkomstig artikel 49, lid 2

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Bulgaars) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Een verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid van een beslissing of een andere akte die is opgemaakt in een andere EU-lidstaat, wordt ingediend bij de provinciale rechtbank (artikel 623, lid 1, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

Artikel 64, lid 1, onder b) - de in artikel 50 bedoelde procedure tegen een op het rechtsmiddel gegeven beslissing

Tegen de beslissing kan een rechtsmiddel worden ingesteld bij het hof van beroep van Sofia. Verdere rechtsmiddelen tegen beslissingen van het hof van beroep van Sofia moeten worden ingesteld bij het hof van cassatie (artikel 623, lid 6, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

Artikel 65, lid 1 - de lijst van de in artikel 3, lid 2, bedoelde andere autoriteiten en rechtsbeoefenaren

Niet van toepassing.

Laatste update: 26/11/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.