Zaken betreffende het huwelijksvermogensstelsel

Kroatië

Inhoud aangereikt door
Kroatië

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Kroatië

Familierecht – Zaken betreffende het huwelijksvermogensstelsel


*verplichte invoer

Artikel 64, lid 1, onder a) - de rechterlijke of andere autoriteiten die bevoegd zijn voor het behandelen van het verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid overeenkomstig artikel 44, lid 1, en van het rechtsmiddel tegen een beslissing over dit verzoek overeenkomstig artikel 49, lid 2

Verzoeken om een verklaring van uitvoerbaarheid overeenkomstig artikel 44, lid 1, en rechtsmiddelen tegen beslissingen over dergelijke verzoeken overeenkomstig artikel 49, lid 2, moeten worden ingediend of ingesteld bij de gemeentelijke rechtbanken.

De bevoegde rechtbanken zijn:

alle gemeentelijke rechtbanken in het kader van de wet inzake rechtsgebieden en zetels van gerechten (Narodne novine - NN; Staatsblad van de Republiek Kroatië nr. 128/14).

Artikel 64, lid 1, onder b) - de in artikel 50 bedoelde procedure tegen een op het rechtsmiddel gegeven beslissing

Het toepasselijke nationale recht van Kroatië kent geen mechanisme om, voor de toepassing van artikel 50, een op een rechtsmiddel gegeven beslissing verder aan te vechten, d.w.z. dat er geen rechtbanken zijn waar er een nieuwe beroepsprocedure kan worden ingeleid.

Artikel 65, lid 1 - de lijst van de in artikel 3, lid 2, bedoelde andere autoriteiten en rechtsbeoefenaren

In Kroatië zijn de gemeentelijke rechtbanken ingevolge de wet op de rechterlijke organisatie (NN nrs. 28/13, 33/15, 82/15 en 82/16, 67/18126/19130/20) bevoegd voor het behandelen van niet-litigieuze zaken en tenuitvoerleggingszaken. Bijgevolg zijn er overeenkomstig het toepasselijke nationale recht in Kroatië geen andere autoriteiten en rechtsbeoefenaren in de zin van artikel 3, lid 2, van de verordening, die bevoegd zijn ter zake van huwelijksvermogensstelsels en die rechterlijke functies vervullen dan wel handelen op machtiging van of onder toezicht van een rechterlijke instantie.

Laatste update: 14/03/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.