Zaken betreffende het huwelijksvermogensstelsel

Nationale informatie over Verordening (EU) 2016/1103

In juni 2016 heeft de Europese Unie een verordening aangenomen over huwelijksvermogensstelsels bij internationale huwelijken om paren te helpen hun vermogen dagelijks te beheren en te verdelen in het geval van echtscheiding of overlijden van een van de echtgenoten. De verordening werd in het kader van de procedure van nauwere samenwerking aangenomen door achttien EU-landen: Zweden, België, Griekenland, Kroatië, Slovenië, Spanje, Frankrijk, Portugal, Italië, Malta, Luxemburg, Duitsland, Tsjechië, Nederland, Oostenrijk, Bulgarije, Finland en Cyprus. Andere EU-landen kunnen te allen tijde tot de verordening toetreden (in dat geval moet het betrokken land ook toetreden tot de verordening betreffende de vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen).

De verordening biedt internationale huwelijken rechtszekerheid en vermindert de kosten van rechtsvorderingen, aangezien de paren weten welke gerechten van welk land zaken met betrekking tot hun vermogen moeten behandelen en welk nationaal recht er moet worden toegepast om dergelijke zaken op te lossen. De verordening vergemakkelijkt ook de erkenning en tenuitvoerlegging van in een ander EU-land gegeven beslissingen inzake vermogenskwesties. Aangezien het vermogen van een paar in het geval van echtscheiding of overlijden moet worden verdeeld, vergemakkelijkt de verordening ook de toepassing van de EU-regels inzake grensoverschrijdende echtscheidingen en erfopvolgingen. De verordening is van toepassing sinds 29 januari 2019.

Laatste update: 11/05/2021

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.