Zaken betreffende het huwelijksvermogensstelsel

Duitsland

Inhoud aangereikt door
Duitsland

Artikel 64, lid 1, onder a) - de rechterlijke of andere autoriteiten die bevoegd zijn voor het behandelen van het verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid overeenkomstig artikel 44, lid 1, en van het rechtsmiddel tegen een beslissing over dit verzoek overeenkomstig artikel 49, lid 2

Een verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid overeenkomstig artikel 44, lid 1, van beide verordeningen moet worden ingediend bij de bevoegde lokale rechtbank - de familierechtbank. De bij uitsluiting territoriaal bevoegde rechtbank is de lokale rechtbank die is gevestigd bij de hogere regionale rechtbank van het district waar de schuldenaar verblijft of van het district waar de beslissing ten uitvoer moet worden gelegd.

Artikel 64, lid 1, onder b) - de in artikel 50 bedoelde procedure tegen een op het rechtsmiddel gegeven beslissing

Tegen de beslissing van de lokale rechtbank over een verklaring van uitvoerbaarheid kan op grond van artikel 49, lid 2, van beide verordeningen een rechtsmiddel worden ingesteld bij de hogere regionale rechtbank.

Tegen de beslissing over het rechtsmiddel kan op grond van artikel 50 van beide verordeningen een verder rechtsmiddel worden ingesteld bij het federaal hooggerechtshof.

Artikel 65, lid 1 - de lijst van de in artikel 3, lid 2, bedoelde andere autoriteiten en rechtsbeoefenaren

Niet van toepassing.

Laatste update: 15/12/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.