Sprawy dotyczące małżeńskich ustrojów majątkowych

WięcejMniej

Informacje krajowe dotyczące rozporządzenia 2016/1103

W czerwcu 2016 r. Unia Europejska przyjęła rozporządzenie dotyczące ustrojów majątkowych małżeństw międzynarodowych, mające na celu pomoc w codziennym zarządzaniu majątkiem oraz w dokonywaniu podziału majątku w przypadku rozwodu lub śmierci jednego z małżonków. Rozporządzenie to zostało przyjęte w ramach procedury wzmocnionej współpracy przez następujące 18 państw członkowskich UE: Szwecja, Belgia, Grecja, Chorwacja, Słowenia, Hiszpania, Francja, Portugalia, Włochy, Malta, Luksemburg, Niemcy, Republika Czeska, Niderlandy, Austria, Bułgaria, Finlandia i Cypr. Inne państwa członkowskie UE mogą w dowolnym momencie zgłosić chęć uczestniczenia w stosowaniu rozporządzenia (w takim przypadku dane państwo będzie również musiało przystąpić do rozporządzenia w sprawie skutków majątkowych zarejestrowanych związków partnerskich).

Rozporządzenie zapewnia małżeństwom międzynarodowym pewność prawną i ograniczenie kosztów postępowania sądowego, w związku z tym że pary mogą się dzięki niemu dowiedzieć, sąd którego kraju jest właściwy do rozpatrywania kwestii dotyczących ich majątku i prawo którego kraju należy stosować przy rozstrzyganiu tych kwestii. Rozporządzenie ułatwia również uznawanie i wykonywanie orzeczeń dotyczących spraw majątkowych wydanych w innym państwie UE. Jako że majątek małżonków musi być podzielony w przypadku rozwodu lub śmierci, rozporządzenie ułatwia także stosowanie przepisów UE dotyczących transgranicznych spraw rozwodowych i spadkowych. Rozporządzenie stosuje się od 29 stycznia 2019 r.

Ostatnia aktualizacja: 11/05/2021

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.