Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: germană.
  Swipe to change

  Materia regimurilor matrimoniale

  Austria

  Conținut furnizat de
  Austria

  GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

  Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

  Austria

  Dreptul familiei – Materia regimurilor matrimoniale


  *mențiuni obligatorii

  Articolul 64 alineatul (1) litera (a) - instanțele judecătorești sau autoritățile competente în ceea ce privește cererile de încuviințare a executării în conformitate cu articolul 44 alineatul (1) și în ceea ce privește căile de atac exercitate împotriva hotărârilor privind astfel de cereri în conformitate cu articolul 49 alineatul (2)

  Instanțele competente să se pronunțe asupra cererilor de încuviințare a executării în temeiul articolului 44 alineatul (1) din regulament sunt instanța sesizată cu executarea (Exekutiongericht) sau instanța districtuală (Bezirksgericht) în raza teritorială a căreia își are domiciliul sau sediul partea adversă.

  Instanța competentă să soluționeze căile de atac împotriva hotărârilor pronunțate în urma depunerii acestor cereri de încuviințare a executării este instanța regională (Landesgericht); calea de atac se depune la instanța de prim grad de jurisdicție (Erstgericht).

  Articolul 64 alineatul (1) litera (b) - procedurile menționate la articolul 50 de contestare a hotărârii pronunțate ca urmare a exercitării căii de atac

  Recursul în casație se adresează Curții Supreme (Oberster Gerichtshof), dar se depune la instanța de prim grad de jurisdicție (Erstgericht).

  Articolul 65 alineatul (1) - lista celorlalte autorități și a celorlalți profesioniști din domeniul juridic menționați la articolul 3 alineatul (2)

  În Austria nu există alte autorități sau alți membri ai profesiilor juridice care să aibă competență în sensul articolului 3 alineatul (2) în ceea ce privește aspectele legate de regimurile matrimoniale.

  Ultima actualizare: 24/04/2023

  Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.