Materia regimurilor matrimoniale

Croaţia

Conținut furnizat de
Croaţia

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Croaţia

Dreptul familiei – Materia regimurilor matrimoniale


*mențiuni obligatorii

Articolul 64 alineatul (1) litera (a) - instanțele judecătorești sau autoritățile competente în ceea ce privește cererile de încuviințare a executării în conformitate cu articolul 44 alineatul (1) și în ceea ce privește căile de atac exercitate împotriva hotărârilor privind astfel de cereri în conformitate cu articolul 49 alineatul (2)

Cererile de încuviințare a executării în conformitate cu articolul 44 alineatul (1) și căile de atac exercitate împotriva hotărârilor privind astfel de cereri în conformitate cu articolul 49 alineatul (2) se depun la instanțele municipale.

Instanțele competente sunt:

toate instanțele municipale în conformitate cu Legea privind competența judecătorească și sediul instanțelor judecătorești (Monitorul Oficial nr. 128/14).

Articolul 64 alineatul (1) litera (b) - procedurile menționate la articolul 50 de contestare a hotărârii pronunțate ca urmare a exercitării căii de atac

În conformitate cu dreptul național în vigoare, nu există niciun mecanism în Republica Croația care să permită, în sensul articolului 50, introducerea unei căi de atac împotriva unei hotărâri pronunțate în recurs. Cu alte cuvinte, nu există nicio instanță la care să se poată introduce o astfel de cale de atac.

Articolul 65 alineatul (1) - lista celorlalte autorități și a celorlalți profesioniști din domeniul juridic menționați la articolul 3 alineatul (2)

În Republica Croația, instanțele municipale sunt cele competente în materie de executare silită și în materie de aspecte nelitigioase, în temeiul Legii privind instanțele (Monitorul Oficial nr. 28/13, 33/15, 82/15 și 82/16, 67/18126/19130/20). Prin urmare, în conformitate cu legislația croată în vigoare, nu există nicio altă autoritate competentă sau profesioniști în domeniul juridic, astfel cum se menționează la articolul 3 alineatul (2) din regulament, cu competență în materia regimurilor matrimoniale și care să aibă atribuții judiciare sau să acționeze sub autoritatea unei delegări de competențe a unei autorități judiciare sau sub supravegherea unei autorități judiciare.

Ultima actualizare: 14/03/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.