Materia regimurilor matrimoniale

Cipru

Conținut furnizat de
Cipru

Articolul 64 alineatul (1) litera (a) - instanțele judecătorești sau autoritățile competente în ceea ce privește cererile de încuviințare a executării în conformitate cu articolul 44 alineatul (1) și în ceea ce privește căile de atac exercitate împotriva hotărârilor privind astfel de cereri în conformitate cu articolul 49 alineatul (2)

Instanțele de dreptul familiei (Οικογενειακά Δικαστήρια) sunt competente să se soluționeze cererile de încuviințare a executării. Căile de atac împotriva hotărârilor pronunțate în legătură aceste cereri se soluționează de către instanțele de al doilea grad de jurisdicție specializate în dreptul familiei (Δευτεροβάθμιο Οικογενειακό Δικαστήριο).

Articolul 64 alineatul (1) litera (b) - procedurile menționate la articolul 50 de contestare a hotărârii pronunțate ca urmare a exercitării căii de atac

Procedurile prin care se pot ataca hotărârile pronunțate de instanțele de al doilea grad de jurisdicție sunt recursul, în conformitate cu articolul 25 din Legea nr. 14/60 privind instanțele, și emiterea de mandate judiciare prioritare (έκδοση προνομιακών ενταλμάτων), în conformitate cu articolul 155 din Constituție.

Articolul 65 alineatul (1) - lista celorlalte autorități și a celorlalți profesioniști din domeniul juridic menționați la articolul 3 alineatul (2)

Nu se aplică.

Ultima actualizare: 12/07/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.