Materia regimurilor matrimoniale

Cehia

Conținut furnizat de
Cehia

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Cehia

Dreptul familiei – Materia regimurilor matrimoniale


*mențiuni obligatorii

Articolul 64 alineatul (1) litera (a) - instanțele judecătorești sau autoritățile competente în ceea ce privește cererile de încuviințare a executării în conformitate cu articolul 44 alineatul (1) și în ceea ce privește căile de atac exercitate împotriva hotărârilor privind astfel de cereri în conformitate cu articolul 49 alineatul (2)

În Republica Cehă, instanțele districtuale (okresní soudy).

Articolul 64 alineatul (1) litera (b) - procedurile menționate la articolul 50 de contestare a hotărârii pronunțate ca urmare a exercitării căii de atac

Pot fi utilizate numai următoarele căi de atac extraordinare:

- recursul în anulare (žaloba pro zmatečnost);

- acțiunea de redeschidere a procedurii (žaloba na obnovu řízení);

- recursul în casație (dovolání).

Toate aceste căi de atac extraordinare se depun la instanța care a soluționat cauza în primă instanță.

Articolul 65 alineatul (1) - lista celorlalte autorități și a celorlalți profesioniști din domeniul juridic menționați la articolul 3 alineatul (2)

Aceste autorități sunt notarii, care acționează în calitate de comisari judiciari (soudní komisaři) [în conformitate cu articolul 162 alineatul (2) coroborat cu articolul 100 alineatul (1) și cu articolul 103 alineatul (1) din Legea nr. 292/2013 Repertoriul procedurilor judiciare speciale].

Ultima actualizare: 03/06/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.