Materia regimurilor matrimoniale

Luxemburg

Conținut furnizat de
Luxemburg

Articolul 64 alineatul (1) litera (a) - instanțele judecătorești sau autoritățile competente în ceea ce privește cererile de încuviințare a executării în conformitate cu articolul 44 alineatul (1) și în ceea ce privește căile de atac exercitate împotriva hotărârilor privind astfel de cereri în conformitate cu articolul 49 alineatul (2)

Instanțele judecătorești sau autoritățile competente în ceea ce privește cererile de încuviințare a executării în conformitate cu articolul 44 alineatul (1):

Președintele instanței districtuale (Tribunal d’arrondissement)

Contact:

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg

Cité judiciaire

L-2080 Luxemburg

Tel: 00352 475981-1

Tribunal d’arrondissement de Diekirch

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

Tel: 00352 803214-1

Instanțele judecătorești sau autoritățile competente în ceea ce privește căile de atac împotriva hotărârilor pronunțate în urma depunerii acestor cereri, în conformitate cu articolul 49 alineatul (2):

Curtea de Apel hotărând în materie de apel civil (Cour d’appel siégeant en matière d’appel civil)

Contact:

Cour d’appel

Cité judiciaire

L-2080 Luxemburg

Tel: 00352 475981-1

Articolul 64 alineatul (1) litera (b) - procedurile menționate la articolul 50 de contestare a hotărârii pronunțate ca urmare a exercitării căii de atac

Procedura menționată la articolul 50 de contestare a hotărârii pronunțate ca urmare a exercitării căii de atac.

Curtea de Casație (Cour de cassation)

Contact:

Cour de cassation

Cité judiciaire

L-2080 Luxemburg

Tel: ( +352) 475981-2369 / 2373

Articolul 65 alineatul (1) - lista celorlalte autorități și a celorlalți profesioniști din domeniul juridic menționați la articolul 3 alineatul (2)

/

Ultima actualizare: 17/08/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.