Materia regimurilor matrimoniale

Portugalia

Conținut furnizat de
Portugalia

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Portugalia

Dreptul familiei – Materia regimurilor matrimoniale


*mențiuni obligatorii

Articolul 64 alineatul (1) litera (a) - instanțele judecătorești sau autoritățile competente în ceea ce privește cererile de încuviințare a executării în conformitate cu articolul 44 alineatul (1) și în ceea ce privește căile de atac exercitate împotriva hotărârilor privind astfel de cereri în conformitate cu articolul 49 alineatul (2)

Instanțele judecătorești sau autoritățile competente în ceea ce privește cererile de încuviințare a executării în conformitate cu articolul 44 alineatul (1) sunt:

– instanța pentru familie și minori (juízo de família e menores) sau, în lipsa acesteia,

– camera civilă locală (juízo local cível), dacă este cazul sau

– camera cu jurisdicție generală (juízo de competência genérica) a instanței districtuale (tribunal de comarca) competente.

În conformitate cu articolul 49 alineatul (2), instanțele care au competența de a soluționa căile de atac împotriva hotărârilor privind astfel de cereri sunt instanțele de apel (Tribunais da Relação).

Articolul 64 alineatul (1) litera (b) - procedurile menționate la articolul 50 de contestare a hotărârii pronunțate ca urmare a exercitării căii de atac

În sensul articolului 50, hotărârea pronunțată în apel poate fi atacată doar cu un recurs pe motive de drept (Recurso de revista) la Curtea Supremă de Justiție (Supremo Tribunal de Justiça).

Articolul 65 alineatul (1) - lista celorlalte autorități și a celorlalți profesioniști din domeniul juridic menționați la articolul 3 alineatul (2)

– instanțele, în special instanțele pentru familie și minori, camerele civile locale, camerele cu jurisdicție generală, curțile de apel și Curtea Supremă de Justiție;

– birourile de stare civilă (Conservatórias do Registo Civil)(1);

– notarii (notários)(2).

(1) Decretul-lege nr. 272/2001 din 13 octombrie 2001, astfel cum a fost modificat ultima dată [versiunea consolidată a Decretului-Lege nr. 272/2001 - Diário da República nr. 238/2001, Seriile I-A, 13.10.2001 (dre.pt)], acordă registrelor de stare civilă competență în procedurile de atribuire a domiciliului familial, de separare a persoanelor și a împărțirii bunurilor, de transformare a separării persoanelor și a împărțirii bunurilor în divorț și de divorț prin consimțământ mutual - a se vedea articolul 16 referitor la asimilarea birourilor de stare civilă în instanțe în acest scop.

(2) Legea nr. 23/2013 din 5 martie 2013 [versiunea consolidată a Legii nr. 23/2013 - Diário da República nr. 45/2013, Seriile I, 5.3.2013 (dre.pt)] de aprobare a cadrului legal al procedurii de inventar și de stabilire a competenței notarilor de a redacta documentația aferentă acestei proceduri în caz de separare, divorț, anularea unei căsătorii sau constatarea nulității unei căsătorii - a se vedea, în special, articolul 2 alineatul (3), articolul 3 alineatul (6) și articolul 3 alineatul (7).

Ultima actualizare: 07/04/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.