Materia regimurilor matrimoniale

Spania

Conținut furnizat de
Spania

Articolul 64 alineatul (1) litera (a) - instanțele judecătorești sau autoritățile competente în ceea ce privește cererile de încuviințare a executării în conformitate cu articolul 44 alineatul (1) și în ceea ce privește căile de atac exercitate împotriva hotărârilor privind astfel de cereri în conformitate cu articolul 49 alineatul (2)

Competența de a soluționa cererile de încuviințare a executării silite le revine instanțelor de prim grad de jurisdicție (Juzgados de Primera Instancia) de la domiciliul părții căreia îi este adresată cererea de recunoaștere sau de executare sau de la locul de executare în care hotărârea trebuie să producă efecte.

Articolul 64 alineatul (1) litera (b) - procedurile menționate la articolul 50 de contestare a hotărârii pronunțate ca urmare a exercitării căii de atac

Este vorba de apel (recurso de apelación). Competența de a soluționa apelul le revine instanțelor provinciale (Audiencia Provincial).

Împotriva hotărârii pronunțate de instanța provincială în cadrul celui de al doilea grad de jurisdicție se poate fi formula calea de atac extraordinară a recursului (recurso extraordinario), pe motive de procedură, și recurs în casație (recurso de casación) în temeiul normelor de procedură.

Articolul 65 alineatul (1) - lista celorlalte autorități și a celorlalți profesioniști din domeniul juridic menționați la articolul 3 alineatul (2)

În Spania nu există autorități care să întrunească caracteristicile menționate la articolului 3 alineatul (2) în domeniul de aplicare al regulamentului menționat.

Există astfel de autorități doar în domeniului de aplicare al Regulamentului (UE) nr. 650/2012, acestea fiind enumerate de Spania în temeiul articolul 79 [1].


[1] [articolul 79 din Regulamentul (UE) nr. 650/2012]

Notarii, în ceea ce privește declarațiile succesorale ab intestat, procedurile de prezentare, de autentificare, de deschidere și de legalizare a testamentelor închise, olografe și orale, precum și întocmirea inventariilor.

Articolele 55 și 56, 57-65 și 67-68 din Legea de organizare a notarilor publici (Ley del Notariado), în versiunea care apare în dispoziția finală a 11-a din Legea nr. 15/2015 din 2 iulie 2015 privind procedurile necontencioase (Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria).

Ultima actualizare: 26/02/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.