Zadeve na področju premoženjskih razmerij med zakoncema

Ciper

Vsebino zagotavlja
Ciper

Člen 64(1)(a) – sodišča ali organi, ki so pristojni za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti v skladu s členom 44(1) in za obravnavanje pravnih sredstev zoper odločbe o takšnih zahtevah v skladu s členom 49(2)

Sodišča, ki so pristojna za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti, so družinska sodišča. Pravna sredstva zoper odločbe o takšnih zahtevah obravnava drugostopenjsko sodišče za družinske zadeve (Defterobáthmio Oikogeneiakó Dikastírio).

Člen 64(1)(b) – postopki izpodbijanja razsodbe o pravnem sredstvu iz člena 50

Razsodbo o pravnem sredstvu je mogoče izpodbijati s pritožbenim postopkom iz člena 25 zakona št. 14/60 o sodiščih in z izrednim pravnim sredstvom v skladu s členom 155 ustave.

Člen 65(1) – seznam drugih organov in pravnih strokovnjakov iz člena 3(2)

Ni relevantno.

Zadnja posodobitev: 04/03/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.