Stvari imovinskih posljedica registriranih partnerstava

Informacije na nacionalnoj razini u vezi s Uredbom 2016/1104

U lipnju 2016. Europska unija donijela je Uredbu o imovinskim posljedicama registriranih partnerstava, čiji je cilj pomoći parovima u svakodnevnom upravljanju imovinom i njezinoj podjeli u slučaju raskida zajednice ili smrti jednog od partnera. Uredbu je u okviru postupka pojačane suradnje donijelo 18 država članica: Švedska, Belgija, Grčka, Hrvatska, Slovenija, Španjolska, Francuska, Portugal, Italija, Malta, Luksemburg, Njemačka, Češka, Nizozemska, Austrija, Bugarska, Finska i Cipar. Druge države članice mogu pristupiti Uredbi u bilo koje vrijeme (u tom slučaju dotična će država članica morati pristupiti i Uredbi o bračnoimovinskim režimima).

Uredbom se osigurava pravna sigurnost međunarodnih registriranih partnerstava i smanjuju troškovi pravnih postupaka jer parovi nedvojbeno znaju u kojoj su zemlji sudovi nadležni za pitanja povezana s njihovom imovinom i čije se nacionalno pravo primjenjuje na rješavanje tih pitanja. Uredbom se olakšava i priznavanje i provođenje u državi članici odluka o imovinskim pitanjima donesenih u drugoj državi članici. Kako se imovina para mora podijeliti u slučaju smrti, Uredbom se olakšava i primjena pravila EU-a u prekograničnim slučajevima nasljeđivanja. Uredba se primjenjuje od 29. siječnja 2019.

Posljednji put ažurirano: 12/05/2021

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.