Stvari imovinskih posljedica registriranih partnerstava

Njemačka

Sadržaj omogućio
Njemačka

Članak 64. stavak 1. točka (a) – sudove ili tijela nadležna za obradu zahtjeva za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 44. stavkom 1. te za žalbe protiv odluka o takvim zahtjevima u skladu s člankom 49. stavkom 2.

Zahtjevi za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 44. stavkom 1. dviju uredaba moraju se podnijeti nadležnom lokalnom sudu – obiteljskom sudu. Sud koji ima isključivu mjesnu nadležnost jest lokalni sud u sjedištu višeg pokrajinskog suda na čijem području dužnik ima boravište ili na čijem se području sudska odluka treba izvršiti.

Članak 64. stavak 1. točka (b) – postupke osporavanja odluke o žalbi navedene u članku 50.;

Protiv odluka lokalnih sudova o proglašenju izvršivosti može se podnijeti žalba višem pokrajinskom sudu u skladu s člankom 49. stavkom 2. dviju uredaba.

Odluka o žalbi može se osporavati na Saveznom vrhovnom sudu u skladu s člankom 50. dviju uredaba.

Članak 65. stavak 1. – popis drugih tijela i pravnih stručnjaka navedenih u članku 3. stavku 2.

Nije primjenjivo.

Posljednji put ažurirano: 15/12/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.