Stvari imovinskih posljedica registriranih partnerstava

Grčka

Sadržaj omogućio
Grčka

Članak 64. stavak 1. točka (a) – sudove ili tijela nadležna za obradu zahtjeva za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 44. stavkom 1. te za žalbe protiv odluka o takvim zahtjevima u skladu s člankom 49. stavkom 2.

Nadležni sud za proglašenje izvršivosti odluka o bračnoimovinskim režimima i imovinskim posljedicama životnog partnerstva na zahtjev zainteresirane stranke, u skladu s člankom 44. stavkom 1. Uredbe, u izvanparničnom postupku je jednočlani prvostupanjski sud (Monomeles Protodikeio) (članak 740. i dalje Zakona o parničnom postupku).

Članak 64. stavak 1. točka (b) – postupke osporavanja odluke o žalbi navedene u članku 50.;

Nadležni sud za pritužbe u parničnim postupcima protiv odluka o zahtjevima za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 49. stavkom 2. te Uredbe je Žalbeni sud (Efeteio). U skladu sa sudskom praksom Kasacijskog suda podnosi se zahtjev/pritužba o kojoj odlučuje Žalbeni sud u prvom i zadnjem stupnju, što je iznimka od pravila iz članka 12. stavka 2. Zakona o parničnom postupku.

Protiv odluke Žalbenog suda iz članka 50. Uredbe, kako je opisano u točki (b), može se podnijeti žalba u kasacijskom postupku.

Članak 65. stavak 1. – popis drugih tijela i pravnih stručnjaka navedenih u članku 3. stavku 2.

Nije primjenjivo.

Posljednji put ažurirano: 19/11/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.