Stvari imovinskih posljedica registriranih partnerstava

Luksemburg

Sadržaj omogućio
Luksemburg

Članak 64. stavak 1. točka (a) – sudove ili tijela nadležna za obradu zahtjeva za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 44. stavkom 1. te za žalbe protiv odluka o takvim zahtjevima u skladu s člankom 49. stavkom 2.

Sudovi ili tijela nadležni za zahtjeve za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 44. stavkom 1.:

Predsjednik okružnog suda (Tribunal d’arrondissement)

Podaci za kontakt:

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Telefon: 00352 475981-1

Tribunal d’arrondissement de Diekirch

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

Telefon: 00352 803214-1

Sudovi ili tijela nadležni za žalbe protiv odluka o takvim zahtjevima u skladu s člankom 49. stavkom 2.:

Žalbeni sud – odjel za građanske predmete (Cour d’appel siégeant en matière civile)

Podaci za kontakt:

Cour d’appel

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Telefon: 00352 475981-1

Članak 64. stavak 1. točka (b) – postupke osporavanja odluke o žalbi navedene u članku 50.;

Izvorna jezična inačica ove stranice francuski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Postupci za osporavanje odluka donesenih u žalbenom postupku iz članka 50.:

Kasacijski sud

Podaci za kontakt:

Cour de cassation

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Telefon: 475981-369/373

Članak 65. stavak 1. – popis drugih tijela i pravnih stručnjaka navedenih u članku 3. stavku 2.

/

Posljednji put ažurirano: 03/11/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.