Stvari imovinskih posljedica registriranih partnerstava

Španjolska

Sadržaj omogućio
Španjolska

Članak 64. stavak 1. točka (a) – sudove ili tijela nadležna za obradu zahtjeva za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 44. stavkom 1. te za žalbe protiv odluka o takvim zahtjevima u skladu s člankom 49. stavkom 2.

Za odlučivanje o zahtjevima za proglašenje izvršivosti nadležan je prvostupanjski sud (Juzgado de Primera Instancia) u mjestu domicila stranke protiv koje se traži priznavanje ili izvršenje ili u mjestu izvršenja.

Članak 64. stavak 1. točka (b) – postupke osporavanja odluke o žalbi navedene u članku 50.;

Podnošenje žalbe protiv odluke. Za odlučivanje o žalbama nadležan je pokrajinski sud (Audiencia Provincial).

Odluke koje pokrajinski sud donese u žalbenom postupku mogu se osporiti podnošenjem izvanredne žalbe zbog povrede postupka (recurso extraordinario por infracción procesal) ili žalbe u kasacijskom postupku (recurso de casación).

Članak 65. stavak 1. – popis drugih tijela i pravnih stručnjaka navedenih u članku 3. stavku 2.

U Španjolskoj ne postoje tijela s karakteristikama i ovlastima iz članka 3. stavka 2. koja su obuhvaćena Uredbom.

Posljednji put ažurirano: 26/02/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.