Bejegyzett élettársi kapcsolatok vagyonjogi hatásaival kapcsolatos ügyek

Franciaország

Tartalomszolgáltató:
Franciaország

ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK/HATÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Franciaország

Családjog – Bejegyzett élettársi kapcsolatok vagyonjogi hatásaival kapcsolatos ügyek


*kötelező választás

64. cikk (1) bekezdés a) pont – a 44. cikk (1) bekezdésével összhangban benyújtott, végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen a 49. cikk (2) bekezdésével összhangban benyújtott jogorvoslati kérelmek elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróságok vagy hatóságok

A 44. cikkben hivatkozott kérelmeket a bíróság (tribunal judiciaire) hivatalvezetőjéhez (greffier en chef) kell benyújtani (a polgári perrendtartás (Code de procédure civile) 509. cikkének (1) bekezdése és 509. cikkének (2) bekezdése), ha azok bírósági határozathoz vagy bíróság előtt kötött egyezséghez kapcsolódnak, illetve a közjegyzői kamara (chambre des notaires) elnökéhez – távollétében vagy akadályoztatása esetén helyetteséhez – (a polgári perrendtartás 509. cikkének (3) bekezdése), amennyiben közokirathoz kapcsolódnak.

A 49. cikk (2) bekezdése szerinti jogorvoslati kérelmeket a bíróság elnökéhez kell benyújtani (a polgári perrendtartás 509. cikkének (9) bekezdése).

Amennyiben ezek bírósági határozatra vagy bírósági egyezségre vonatkoznak:

* A francia bíróság határozatának annak külföldi elismerése és végrehajtása céljából történő végrehajthatóvá nyilvánítására irányuló kérelmeket a határozatot kibocsátó vagy a megállapodást jóváhagyó bíróság hivatalvezetőjéhez kell benyújtani (a polgári perrendtartás 509. cikkének (1) bekezdése).

* A külföldi végrehajtható okiratok Franciaország területén történő végrehajthatóvá nyilvánítására irányuló kérelmeket a bíróság hivatalvezetőjéhez kell benyújtani (a polgári perrendtartás 509. cikkének (2) bekezdése).

amennyiben közokiratra vonatkoznak;

* A hitelesített francia közjegyzői okiratok elismerése és külföldi végrehajtása céljából történő tanúsítására irányuló kérelmet ahhoz a közjegyzőhöz vagy a közjegyzői irodát ellenőrző jogi személyhez kell benyújtani, amely a kapott dokumentum eredeti példányát őrzi (a polgári perrendtartás 509. cikkének (3) bekezdése).

* A külföldi hiteles közjegyzői okiratok Franciaország területén történő tanúsítása érdekében a Közjegyzők Szövetségének elnökéhez, illetve távolléte vagy cselekvőképtelensége esetén helyetteséhez kell kérelmet benyújtani (a polgári perrendtartás 509. cikkének (3) bekezdése).

A 49. cikk (2) bekezdésében említett jogorvoslati kérelmek:

A külföldi végrehajtható okiratok és cselekmények Franciaország területén történő végrehajthatóságáról szóló nyilatkozatok ellen a bíróság elnökéhez nyújtható be fellebbezés (a polgári perrendtartás 509. cikkének (9) bekezdése).

64. cikk (1) bekezdés b) pont – az 50. cikkben említett, a jogorvoslat tárgyában hozott határozat megtámadására vonatkozó eljárások

A bíróság elnöke által a fellebbezés tárgyában hozott határozatot kizárólag megsemmisítés iránti kérelemmel (pourvoi en cassation) lehet megtámadni a semmítőszék (Cour de Cassation) előtt.

Megsemmisítés iránti kérelmet többféle indokkal lehet benyújtani (jogszabály megsértése, hatáskörtúllépés, a bíróság hatáskörének hiánya, jogalap hiánya, hiányos indokolás, egymásnak ellentmondó ítéletek stb.), a kérelem tárgyában eljáró bíró azonban minden esetben kizárólag a jogszabályok alkalmazásának módját vizsgálja. Ez azt jelenti, hogy a semmítőszék azt vizsgálja, az ítélet nem sértett-e törvényt vagy jogszabályt, de nem vizsgálja az ügy tényállását.

La Cour de cassation (Semmítőszék)

5 quai de l’Horloge

75055 Paris

65. cikk (1) bekezdés – a 3. cikk (2) bekezdésében említett egyéb hatóságok és jogi szakemberek jegyzéke

Nem alkalmazandó.

Utolsó frissítés: 05/04/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.