Registruotų partnerysčių turtinių pasekmių klausimai

Graikija

Turinį pateikė
Graikija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Graikija

Šeimos teisė. Registruotų partnerysčių turtinių pasekmių klausimai


*būtina nurodyti

64 straipsnio 1 dalies a punktas – kurių teismų ar valdžios institucijų kompetencijai priklauso nagrinėti prašymus dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu pagal 44 straipsnio 1 dalį ir apeliacinius skundus dėl teismo sprendimų dėl tokių prašymų pagal 49 straipsnio 2 dalį.

Teismas, kompetentingas suinteresuotos šalies prašymu paskelbti sprendimą dėl sutuoktinių turto teisinio režimo arba registruotos partnerystės turtinių pasekmių vykdytinu pagal susijusių reglamentų 44 straipsnio 1 dalį, yra pirmosios instancijos vieno nario teismas (Monomeles Protodikeio) ne ginčo teisenos tvarka (Civilinio proceso kodekso 740 straipsnis ir tolesni straipsniai).

64 straipsnio 1 dalies b punktas – 50 straipsnyje nurodyta teismo sprendimo dėl apeliacinio skundo ginčijimo tvarka.

Teismas, kompetentingas nagrinėti apeliacinius skundus pagal rungimosi principą dėl teismo sprendimų dėl prašymų dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu pagal susijusių reglamentų 49 straipsnio 2 dalį, yra Apeliacinis teismas (Efeteio). Pagal Kasacinio teismo praktiką tai yra prašymas (apeliacinis skundas), kurį Apeliacinis teismas nagrinėja pirmąja ir galutine instancija, nukrypstant nuo Civilinio proceso kodekso 12 straipsnio 2 dalies taisyklės.

Apeliacinio teismo sprendimas pagal susijusių reglamentų 50 straipsnį, kaip aprašyta b punkte, gali būti skundžiamas kasaciniu skundu.

65 straipsnio 1 dalis – 3 straipsnio 2 dalyje nurodytų kitų valdžios institucijų ir teisės specialistų sąrašas.

Netaikoma

Paskutinis naujinimas: 19/11/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.