Registruotų partnerysčių turtinių pasekmių klausimai

Italija

Turinį pateikė
Italija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Italija

Šeimos teisė. Registruotų partnerysčių turtinių pasekmių klausimai


*būtina nurodyti

64 straipsnio 1 dalies a punktas – kurių teismų ar valdžios institucijų kompetencijai priklauso nagrinėti prašymus dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu pagal 44 straipsnio 1 dalį ir apeliacinius skundus dėl teismo sprendimų dėl tokių prašymų pagal 49 straipsnio 2 dalį.

Teismas, kompetentingas nagrinėti prašymus dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu pagal 44 straipsnio 1 dalį, yra apeliacinis teismas (Corte di Appello).

Teismas, kompetentingas nagrinėti apeliacinius skundus dėl teismo sprendimų dėl prašymų dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu pagal 49 straipsnio 2 dalį, yra Aukščiausiasis kasacinis teismas (Suprema Corte di Cassazione).

64 straipsnio 1 dalies b punktas – 50 straipsnyje nurodyta teismo sprendimo dėl apeliacinio skundo ginčijimo tvarka.

Teismo sprendimas dėl apeliacinio skundo gali būti užginčytas pateikiant:

1) prašymą peržiūrėti sprendimą pagal Civilinio proceso kodekso 391 straipsnio a ir b dalis;

2) trečiojo asmens skundą pagal Civilinio proceso kodekso 391 straipsnio b dalį.

Jei teismo sprendime yra korektūros arba skaičiavimo klaidų, sprendimą taip pat galima užginčyti pateikiant prašymą dėl ištaisymo.

65 straipsnio 1 dalis – 3 straipsnio 2 dalyje nurodytų kitų valdžios institucijų ir teisės specialistų sąrašas.

3 straipsnio 2 dalies tikslais tai yra:

advokatai, pagal 2014 m. Dekreto įstatymo Nr. 132 6 straipsnį veikiantys taikant remiamų derybų (negoziazione assistita) procedūrą;

civilinės metrikacijos įstaigų pareigūnai, pagal 2014 m. Dekreto įstatymo Nr. 132 12 straipsnį veikiantys taikant remiamų derybų procedūrą.

Paskutinis naujinimas: 04/03/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.