Matters of the property consequences of registered partnerships

National information concerning Regulation 2016/1104

In June 2016, the European Union adopted a Regulation concerning the property consequences of international registered partnerships aimed at helping couples to manage their property on a daily basis and to divide it in case of dissolution or the death of one of the couple's members. The Regulation was adopted under the procedure of enhanced cooperation by 18 EU countries: Sweden, Belgium, Greece, Croatia, Slovenia, Spain, France, Portugal, Italy, Malta, Luxembourg, Germany, the Czech Republic, the Netherlands, Austria, Bulgaria, Finland and Cyprus. Other EU countries can join the Regulation any time (in such case the country will also have to join the Regulation concerning the property regimes of marriages).

The Regulation provides international registered partnerships with legal certainty and reduces the costs of legal proceedings as couples will know with clarity which EU country’s courts should deal with matters concerning their property and which national law should apply to resolve such matters. The Regulation also facilitates the recognition and enforcement of decisions on property matters given in one EU country in another EU country. As a couple's property must be divided in case of death, the Regulation facilitates the application of EU rules on cross-border successions. The Regulation is applicable from 29 January 2019.

Last update: 11/02/2021

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Registruotų partnerysčių turtinių pasekmių klausimai - Belgija

64 straipsnio 1 dalies a punktas – kurių teismų ar valdžios institucijų kompetencijai priklauso nagrinėti prašymus dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu pagal 44 straipsnio 1 dalį ir apeliacinius skundus dėl teismo sprendimų dėl tokių prašymų pagal 49 straipsnio 2 dalį.

Kompetenciją nagrinėti prašymus dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu turi pirmosios instancijos teismas, konkrečiau – šeimos teismas (tribunal de la famille).

Kiek tai susiję su apeliaciniais skundais dėl teismo sprendimų dėl tokių prašymų:

  • pareikšti prieštaravimą: pirmosios instancijos teismas, konkrečiau – šeimos teismas (tribunal de la famille);
  • pateikti apeliacinį skundą: apeliacinis teismas (Cour d’appel).

64 straipsnio 1 dalies b punktas – 50 straipsnyje nurodyta teismo sprendimo dėl apeliacinio skundo ginčijimo tvarka.

Teismo sprendimus dėl apeliacinio skundo peržiūri tik Kasacinis teismas (Cour de Cassation).

65 straipsnio 1 dalis – 3 straipsnio 2 dalyje nurodytų kitų valdžios institucijų ir teisės specialistų sąrašas.

Kitų valdžios institucijų, kaip apibrėžta 3 straipsnio 2 dalyje, nėra.

Paskutinis naujinimas: 10/01/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Registruotų partnerysčių turtinių pasekmių klausimai - Čekija

64 straipsnio 1 dalies a punktas – kurių teismų ar valdžios institucijų kompetencijai priklauso nagrinėti prašymus dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu pagal 44 straipsnio 1 dalį ir apeliacinius skundus dėl teismo sprendimų dėl tokių prašymų pagal 49 straipsnio 2 dalį.

Čekijoje tai yra apylinkės teismai (okresní soudy).

64 straipsnio 1 dalies b punktas – 50 straipsnyje nurodyta teismo sprendimo dėl apeliacinio skundo ginčijimo tvarka.

Gali būti taikomos tik išimtinės taisomosios priemonės:

- ieškinys dėl panaikinimo (zmatečnost);

- ieškinys dėl bylos atnaujinimo (žaloba na obnovu řízení);

- apeliacinio skundo peržiūrėjimas (dovolání).

Visi skundai pagal išvardytas procedūras turėtų būti teikiami teismui, kuris priėmė sprendimą pirmąja instancija.

65 straipsnio 1 dalis – 3 straipsnio 2 dalyje nurodytų kitų valdžios institucijų ir teisės specialistų sąrašas.

Čekijoje tokių valdžios institucijų nėra.

Paskutinis naujinimas: 09/05/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Registruotų partnerysčių turtinių pasekmių klausimai - Vokietija

64 straipsnio 1 dalies a punktas – kurių teismų ar valdžios institucijų kompetencijai priklauso nagrinėti prašymus dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu pagal 44 straipsnio 1 dalį ir apeliacinius skundus dėl teismo sprendimų dėl tokių prašymų pagal 49 straipsnio 2 dalį.

Prašymas paskelbti teismo sprendimą vykdytinu pagal abiejų reglamentų 44 straipsnio 1 dalį turi būti pateikiamas kompetentingam apylinkės teismui (vok. Amtsgericht) – šeimos bylų teismui (vok. Familiengericht). Išimtinę teritorinę jurisdikciją turi apylinkės teismas, esantis aukštesniojo apygardos teismo (vok. Oberlandesgericht), kurio veiklos teritorijoje yra skolininko gyvenamoji vieta arba turi būti vykdomas sprendimas, buveinės teritorijoje.

64 straipsnio 1 dalies b punktas – 50 straipsnyje nurodyta teismo sprendimo dėl apeliacinio skundo ginčijimo tvarka.

Apylinkės teismo priimtas sprendimas dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu pagal abiejų reglamentų 49 straipsnio 2 dalį gali būti skundžiamas aukštesniajam apygardos teismui.

Sprendimas dėl apeliacinio skundo pagal abiejų reglamentų 50 straipsnį gali būti skundžiamas Aukščiausiajam Federaliniam Teismui (vok. Bundesgerichtshof).

65 straipsnio 1 dalis – 3 straipsnio 2 dalyje nurodytų kitų valdžios institucijų ir teisės specialistų sąrašas.

Netaikoma

Paskutinis naujinimas: 05/08/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Registruotų partnerysčių turtinių pasekmių klausimai - Graikija

64 straipsnio 1 dalies a punktas – kurių teismų ar valdžios institucijų kompetencijai priklauso nagrinėti prašymus dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu pagal 44 straipsnio 1 dalį ir apeliacinius skundus dėl teismo sprendimų dėl tokių prašymų pagal 49 straipsnio 2 dalį.

Teismas, kompetentingas suinteresuotos šalies prašymu paskelbti sprendimą dėl sutuoktinių turto teisinio režimo arba registruotos partnerystės turtinių pasekmių vykdytinu pagal susijusių reglamentų 44 straipsnio 1 dalį, yra pirmosios instancijos vieno nario teismas (Monomeles Protodikeio) ne ginčo teisenos tvarka (Civilinio proceso kodekso 740 straipsnis ir tolesni straipsniai).

64 straipsnio 1 dalies b punktas – 50 straipsnyje nurodyta teismo sprendimo dėl apeliacinio skundo ginčijimo tvarka.

Teismas, kompetentingas nagrinėti apeliacinius skundus pagal rungimosi principą dėl teismo sprendimų dėl prašymų dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu pagal susijusių reglamentų 49 straipsnio 2 dalį, yra Apeliacinis teismas (Efeteio). Pagal Kasacinio teismo praktiką tai yra prašymas (apeliacinis skundas), kurį Apeliacinis teismas nagrinėja pirmąja ir galutine instancija, nukrypstant nuo Civilinio proceso kodekso 12 straipsnio 2 dalies taisyklės.

Apeliacinio teismo sprendimas pagal susijusių reglamentų 50 straipsnį, kaip aprašyta b punkte, gali būti skundžiamas kasaciniu skundu.

65 straipsnio 1 dalis – 3 straipsnio 2 dalyje nurodytų kitų valdžios institucijų ir teisės specialistų sąrašas.

Netaikoma

Paskutinis naujinimas: 19/11/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Registruotų partnerysčių turtinių pasekmių klausimai - Ispanija

64 straipsnio 1 dalies a punktas – kurių teismų ar valdžios institucijų kompetencijai priklauso nagrinėti prašymus dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu pagal 44 straipsnio 1 dalį ir apeliacinius skundus dėl teismo sprendimų dėl tokių prašymų pagal 49 straipsnio 2 dalį.

Teismas, turintis kompetenciją nagrinėti prašymus dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu, yra šalies, kurios atžvilgiu prašoma vykdyti teismo sprendimą, nuolatinės gyvenamosios vietos arba vykdymo vietos pirmosios instancijos teismas (Juzgado de Primera Instancia).

64 straipsnio 1 dalies b punktas – 50 straipsnyje nurodyta teismo sprendimo dėl apeliacinio skundo ginčijimo tvarka.

Apeliacinis skundas dėl teismo sprendimo. Teismas, turintis kompetenciją nagrinėti prašymus dėl apeliacinių skundų yra provincijos teismas (Audiencia Provincial).

Teismo sprendimas dėl apeliacinio skundo gali būti ginčijimas pateikiant išimtinį apeliacinį skundą dėl procedūrinių pažeidimų (recurso extraordinario por infracción procesal) arba kasacinį skundą (recurso de casación).

65 straipsnio 1 dalis – 3 straipsnio 2 dalyje nurodytų kitų valdžios institucijų ir teisės specialistų sąrašas.

Ispanijoje nėra valdžios institucijų, turinčių 3 straipsnio 2 dalyje nurodytas savybes ir kompetenciją, kurioms būtų taikomas šis reglamentas.

Paskutinis naujinimas: 12/07/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Registruotų partnerysčių turtinių pasekmių klausimai - Prancūzija

64 straipsnio 1 dalies a punktas – kurių teismų ar valdžios institucijų kompetencijai priklauso nagrinėti prašymus dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu pagal 44 straipsnio 1 dalį ir apeliacinius skundus dėl teismo sprendimų dėl tokių prašymų pagal 49 straipsnio 2 dalį.

44 straipsnyje nurodyti prašymai teikiami teismo (tribunal judiciaire) kanceliarijos direktoriui (directeur de greffe) (Civilinio proceso kodekso (Code de procédure civile) 509 straipsnio 1 ir 2 dalys), jei jie susiję su teismo sprendimu ar teisminiu susitarimu, ir Notarų rūmų (Chambre des notaires) prezidentui arba jo pavaduotojui, jei prezidento nėra arba jis negali eiti pareigų (Civilinio proceso kodekso 509 straipsnio 3 dalis), jei jie susiję su autentišku dokumentu.

49 straipsnio 2 dalyje nurodyti apeliaciniai skundai teikiami teismo pirmininkui (Civilinio proceso kodekso 509 straipsnio 9 dalis).

Kai jie susiję su teismo sprendimu arba teisminiu susitarimu:

*Prašymai dėl Prancūzijos teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu, siekiant, kad jis būtų pripažintas ir vykdomas užsienyje, pateikiami sprendimą priėmusio arba susitarimą patvirtinusio teismo kanceliarijos direktoriui (Civilinio proceso kodekso 509 straipsnio 1 dalis).

*Prašymai dėl užsienio vykdomųjų raštų paskelbimo vykdytinais Prancūzijos teritorijoje pateikiami teismo kanceliarijos direktoriui (Civilinio proceso kodekso 509 straipsnio 2 dalis).

Kai jie susiję su autentišku dokumentu:

*Prašymai patvirtinti Prancūzijos notarinius aktus, siekiant juos pripažinti ir vykdyti užsienyje, pateikiami notarui arba juridiniam asmeniui, kuriam priklauso notaro biuras ir kuris saugo gauto dokumento originalą (Civilinio proceso kodekso 509 straipsnio 3 dalis).

*Prašymai patvirtinti užsienio notarinius aktus Prancūzijos teritorijoje pateikiami Notarų rūmų prezidentui arba jo pavaduotojui, jei prezidento nėra arba jis negali eiti pareigų (Civilinio proceso kodekso 509 straipsnio 3 dalis).

49 straipsnio 2 dalyje nurodyti apeliaciniai skundai:

Skundai dėl užsienio vykdomųjų raštų ir aktų paskelbimo vykdytinais Prancūzijos teritorijoje pateikiami teismo pirmininkui (Civilinio proceso kodekso 509 straipsnio 9 dalis).

64 straipsnio 1 dalies b punktas – 50 straipsnyje nurodyta teismo sprendimo dėl apeliacinio skundo ginčijimo tvarka.

Teismo pirmininko priimtą galutinį sprendimą galima ginčyti tik pateikiant kasacinį skundą (pourvoi en cassation) Kasaciniam teismui (Cour de cassation).

Kasacinio skundo pagrindai gali būti įvairūs (įstatymo pažeidimas, įgaliojimų viršijimas, prieštaravimas dėl teismo jurisdikcijos, teisinio pagrindo nebuvimas, motyvų nepateikimas, prieštaraujantys sprendimai ir kt.), tačiau kiekvienu atveju bendra tai, kad teismas apsiriboja teisės taikymo vertinimu. Tai reiškia, kad Kasacinis teismas patikrina, kad sprendimu nebūtų pažeisti įstatymai ar jų nepaisoma, tačiau nenagrinėja bylos faktų.

La Cour de cassation

5 quai de l’Horloge

75055 Paris

65 straipsnio 1 dalis – 3 straipsnio 2 dalyje nurodytų kitų valdžios institucijų ir teisės specialistų sąrašas.

Netaikoma

Paskutinis naujinimas: 01/07/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Registruotų partnerysčių turtinių pasekmių klausimai - Kroatija

64 straipsnio 1 dalies a punktas – kurių teismų ar valdžios institucijų kompetencijai priklauso nagrinėti prašymus dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu pagal 44 straipsnio 1 dalį ir apeliacinius skundus dėl teismo sprendimų dėl tokių prašymų pagal 49 straipsnio 2 dalį.

Prašymai dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu pagal 44 straipsnio 1 dalį ir skundai dėl teismo sprendimų dėl tokių prašymų pagal 49 straipsnio 2 dalį pateikiami savivaldybių teismams.

Atsakingi teismai:

visi savivaldybių teismai pagal Teritorijų ir teismų būstinių įstatymą (Narodne novine (NN; Kroatijos Respublikos oficialusis leidinys Nr. 128/14).

64 straipsnio 1 dalies b punktas – 50 straipsnyje nurodyta teismo sprendimo dėl apeliacinio skundo ginčijimo tvarka.

Pagal taikomą nacionalinę teisę Kroatijoje nėra mechanizmo, pagal kurį, taikant 50 straipsnį, sprendimas dėl teisių gynimo priemonės galėtų būti toliau ginčijamas, t. y. nėra teismų, kuriems būtų galima pateikti tolesnį apeliacinį skundą.

65 straipsnio 1 dalis – 3 straipsnio 2 dalyje nurodytų kitų valdžios institucijų ir teisės specialistų sąrašas.

Kroatijoje už ne ginčo ir vykdymo užtikrinimo bylų nagrinėjimą pagal Teismų įstatymą (NN Nr. 28/13, 33/15, 82/15, 82/16) atsakingi savivaldybių teismai. Todėl pagal taikomą nacionalinę teisę Kroatijoje nėra kitų kompetentingų institucijų ar teisės specialistų pagal reglamento 3 straipsnio 2 dalį, kompetentingų spręsti sutuoktinių turto teisinių režimų klausimus ir vykdančių teismines funkcijas, veikiančių teisminių institucijų suteiktų įgaliojimų pagrindu arba joms prižiūrint.

Paskutinis naujinimas: 25/08/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Registruotų partnerysčių turtinių pasekmių klausimai - Italija

64 straipsnio 1 dalies a punktas – kurių teismų ar valdžios institucijų kompetencijai priklauso nagrinėti prašymus dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu pagal 44 straipsnio 1 dalį ir apeliacinius skundus dėl teismo sprendimų dėl tokių prašymų pagal 49 straipsnio 2 dalį.

Teismas, kompetentingas nagrinėti prašymus dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu pagal 44 straipsnio 1 dalį, yra apeliacinis teismas (Corte di Appello).

Teismas, kompetentingas nagrinėti apeliacinius skundus dėl teismo sprendimų dėl prašymų dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu pagal 49 straipsnio 2 dalį, yra Aukščiausiasis kasacinis teismas (Suprema Corte di Cassazione).

64 straipsnio 1 dalies b punktas – 50 straipsnyje nurodyta teismo sprendimo dėl apeliacinio skundo ginčijimo tvarka.

Teismo sprendimas dėl apeliacinio skundo gali būti užginčytas pateikiant:

1) prašymą peržiūrėti sprendimą pagal Civilinio proceso kodekso 391 straipsnio a ir b dalis;

2) trečiojo asmens skundą pagal Civilinio proceso kodekso 391 straipsnio b dalį.

Jei teismo sprendime yra korektūros arba skaičiavimo klaidų, sprendimą taip pat galima užginčyti pateikiant prašymą dėl ištaisymo.

65 straipsnio 1 dalis – 3 straipsnio 2 dalyje nurodytų kitų valdžios institucijų ir teisės specialistų sąrašas.

3 straipsnio 2 dalies tikslais tai yra:

advokatai, pagal 2014 m. Dekreto įstatymo Nr. 132 6 straipsnį veikiantys taikant remiamų derybų (negoziazione assistita) procedūrą;

civilinės metrikacijos įstaigų pareigūnai, pagal 2014 m. Dekreto įstatymo Nr. 132 12 straipsnį veikiantys taikant remiamų derybų procedūrą.

Paskutinis naujinimas: 21/07/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Registruotų partnerysčių turtinių pasekmių klausimai - Kipras

64 straipsnio 1 dalies a punktas – kurių teismų ar valdžios institucijų kompetencijai priklauso nagrinėti prašymus dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu pagal 44 straipsnio 1 dalį ir apeliacinius skundus dėl teismo sprendimų dėl tokių prašymų pagal 49 straipsnio 2 dalį.

Prašymus dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu kompetentingi nagrinėti šeimos teismai. Apeliacinius skundus dėl teismo sprendimų dėl tokių prašymų nagrinėja Antros instancijos šeimos teismas (Defterobáthmio Oikogeneiakó Dikastírio).

64 straipsnio 1 dalies b punktas – 50 straipsnyje nurodyta teismo sprendimo dėl apeliacinio skundo ginčijimo tvarka.

Teismo sprendimo dėl apeliacinio skundo ginčijimo tvarka yra apskundimo procedūra, nustatyta Teismų įstatymo 14/60 25 straipsnyje, ir išimtinės procedūrinės priemonės pagal Konstitucijos 155 straipsnį.

65 straipsnio 1 dalis – 3 straipsnio 2 dalyje nurodytų kitų valdžios institucijų ir teisės specialistų sąrašas.

Netaikoma

Paskutinis naujinimas: 18/07/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Registruotų partnerysčių turtinių pasekmių klausimai - Liuksemburgas

64 straipsnio 1 dalies a punktas – kurių teismų ar valdžios institucijų kompetencijai priklauso nagrinėti prašymus dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu pagal 44 straipsnio 1 dalį ir apeliacinius skundus dėl teismo sprendimų dėl tokių prašymų pagal 49 straipsnio 2 dalį.

Teismai arba institucijos, kompetentingi nagrinėti prašymus dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu pagal 44 straipsnio 1 dalį:

Apylinkės teismo (Tribunal d’arrondissement) pirmininkas

Kontaktiniai duomenys:

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tel. 00352 475981-1

Tribunal d’arrondissement de Diekirch

Palais de Justice

Place Guillaume

L–9237 Diekirch

Tel. 00352 803214-1

Teismai arba institucijos, kompetentingi nagrinėti apeliacinius skundus dėl teismo sprendimų dėl tokių prašymų pagal 49 straipsnio 2 dalį:

Civilinių bylų apeliacinis teismas (Cour d’appel siégeant en matière civile)

Kontaktiniai duomenys:

Cour d’appel

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tel. 00352 475981-1

64 straipsnio 1 dalies b punktas – 50 straipsnyje nurodyta teismo sprendimo dėl apeliacinio skundo ginčijimo tvarka.

Teismo sprendimo dėl apeliacinio skundo ginčijimo tvarka, nurodyta 50 straipsnyje:

Kasacinis teismas

Kontaktiniai duomenys:

Cour de cassation

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tel. 475981-369/373

65 straipsnio 1 dalis – 3 straipsnio 2 dalyje nurodytų kitų valdžios institucijų ir teisės specialistų sąrašas.

/

Paskutinis naujinimas: 03/11/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Registruotų partnerysčių turtinių pasekmių klausimai - Austrija

64 straipsnio 1 dalies a punktas – kurių teismų ar valdžios institucijų kompetencijai priklauso nagrinėti prašymus dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu pagal 44 straipsnio 1 dalį ir apeliacinius skundus dėl teismo sprendimų dėl tokių prašymų pagal 49 straipsnio 2 dalį.

Teismai, turintys jurisdikciją nagrinėti prašymus dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu pagal reglamento 44 straipsnio 1 dalį, yra atsakovo gyvenamosios vietos vykdymo bylas nagrinėjantis teismas (Exekutionsgericht) arba apylinkės teismas (Bezirksgericht).

Teismas, turintis jurisdikciją nagrinėti apeliacinius skundus dėl teismo sprendimų dėl prašymų paskelbti teismo sprendimą vykdytinu, yra aukštesnysis žemės teismas (Landesgericht); tačiau apeliacinis skundas turi būti pateikiamas sprendimą priėmusiam pirmosios instancijos teismui.

64 straipsnio 1 dalies b punktas – 50 straipsnyje nurodyta teismo sprendimo dėl apeliacinio skundo ginčijimo tvarka.

Kasaciniai skundai teisės klausimais (Revisionsrekurs) Aukščiausiajam Teismui (Oberster Gerichtshof) turi būti pateikiami pirmosios instancijos teismui.

65 straipsnio 1 dalis – 3 straipsnio 2 dalyje nurodytų kitų valdžios institucijų ir teisės specialistų sąrašas.

Austrijoje nėra kitų institucijų ar teisės specialistų, kompetentingų spręsti turtinių pasekmių klausimus, kaip apibrėžta 3 straipsnio 2 dalyje.

Paskutinis naujinimas: 16/04/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Registruotų partnerysčių turtinių pasekmių klausimai - Portugalija

64 straipsnio 1 dalies a punktas – kurių teismų ar valdžios institucijų kompetencijai priklauso nagrinėti prašymus dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu pagal 44 straipsnio 1 dalį ir apeliacinius skundus dėl teismo sprendimų dėl tokių prašymų pagal 49 straipsnio 2 dalį.

Teismai arba institucijos, kompetentingi nagrinėti prašymus dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu pagal 44 straipsnio 1 dalį yra šie:

- vietos civilinių bylų skyrius (juízo local cível), jei toks yra; arba

- bendrasis skyrius (juízo de competência genérica).

Pagal 49 straipsnio 2 dalį apeliacinius skundus dėl teismo sprendimų dėl tokių prašymų nagrinėja apeliaciniai teismai (Tribunais da Relação).

64 straipsnio 1 dalies b punktas – 50 straipsnyje nurodyta teismo sprendimo dėl apeliacinio skundo ginčijimo tvarka.

50 straipsnio tikslais teismo sprendimas dėl apeliacinio skundo gali būti užginčytas tik pateikiant apeliacinį skundą dėl teisės klausimo (recurso de revista) Aukščiausiajam Teismui (Supremo Tribunal de Justiça).

65 straipsnio 1 dalis – 3 straipsnio 2 dalyje nurodytų kitų valdžios institucijų ir teisės specialistų sąrašas.

Netaikoma.

Paskutinis naujinimas: 14/03/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Registruotų partnerysčių turtinių pasekmių klausimai - Suomija

64 straipsnio 1 dalies a punktas – kurių teismų ar valdžios institucijų kompetencijai priklauso nagrinėti prašymus dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu pagal 44 straipsnio 1 dalį ir apeliacinius skundus dėl teismo sprendimų dėl tokių prašymų pagal 49 straipsnio 2 dalį.

Teismo sprendimo paskelbimas vykdytinu:

Apylinkės teismas

Apeliacinis skundas dėl apylinkės teismo sprendimo:

Apeliacinis teismas

64 straipsnio 1 dalies b punktas – 50 straipsnyje nurodyta teismo sprendimo dėl apeliacinio skundo ginčijimo tvarka.

Apeliacinis skundas dėl apeliacinio teismo sprendimo yra apeliacinis skundas Aukščiausiajam Teismui, jeigu Aukščiausiasis Teismas suteikia leidimą apskųsti sprendimą (Teismo proceso kodekso 30 skyriaus 1–3 skirsniai).

65 straipsnio 1 dalis – 3 straipsnio 2 dalyje nurodytų kitų valdžios institucijų ir teisės specialistų sąrašas.

Teismo paskirtas vykdytojas

Paskutinis naujinimas: 08/03/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Registruotų partnerysčių turtinių pasekmių klausimai - Švedija

64 straipsnio 1 dalies a punktas – kurių teismų ar valdžios institucijų kompetencijai priklauso nagrinėti prašymus dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu pagal 44 straipsnio 1 dalį ir apeliacinius skundus dėl teismo sprendimų dėl tokių prašymų pagal 49 straipsnio 2 dalį.

Apylinkės teismas Teritorinė jurisdikcija

Nakos apylinkės teismas (Nacka tingsrätt)                 Stokholmo lenas (Stockholms län)

Upsalos apylinkės teismas                                          Upsalos lenas

Eskilstiunos apylinkės teismas                                   Siodermanlando lenas

Linšiopingo apylinkės teismas                                   Esterjotlando lenas

Jonšiopingo apylinkės teismas                                   Jonšiopingo lenas

Vekšės apylinkės teismas                                           Kronobergo lenas

Kalmaro apylinkės teismas                                         Kalmaro lenas

Gotlando apylinkės teismas                                        Gotlando lenas

Blekingės apylinkės teismas                                       Blekingės lenas

Kristianstado apylinkės teismas                                 Bromölla, Båstad, Hässleholm, Klippan, Kristianstad, Osby, Perstorp, Simrishamn,Tomelilla, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga ir Östra Göinge avivaldybės (kommuner)

Malmės apylinkės teismas                                          Bjuv, Burlöv, Eslöv, Helsingborg, Höganäs, Hörby, Höör, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Lund, Malmö, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svalöv, Svedala, Trelleborg, Vellinge ir Ystad savivaldybės

Halmstado apylinkės teismas                                     Halando lenas

Geteborgo apylinkės teismas                                      Göteborg, Härryda, Kungälv, Lysekil, Munkedal, Mölndal, Orust, Partille, Sotenäs, Stenungsund, Strömstad, Tanum, Tjörn, Uddevalla ir Öckerö savivaldybės

Venešborgo apylinkės teismas                                   Ale, Alingsås, Bengtsfors, Bollebygd, Borås, Dals-Ed, Färgelanda, Herrljunga, Lerum, Lilla Edet, Mark, Mellerud, Svenljunga, Tranemo, Trollhättan, Ulricehamn, Vårgårda, Vänersborg ir Åmål savivaldybės

Skaraborgo apylinkės teismas                                    Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Habo, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Mullsjö, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda ir Vara savivaldybės

Vermlando apylinkės teismas                                     Vermlando lenas

Erebru apylinkės teismas                                            Erebru lenas

Vestmanlando apylinkės teismas                                Vestmanlando lenas

Faliuno apylinkės teismas                                           Dalarnos lenas

Jevlės apylinkės teismas                                             Jevleborgo lenas

Ångermanland apylinkės teismas                               Vesternorlando lenas

Estešundo apylinkės teismas                                      Jemtlando lenas

Umėjo apylinkės teismas                                            Vesterboteno lenas

Liuleo apylinkės teismas                                            Norboteno lenas

64 straipsnio 1 dalies b punktas – 50 straipsnyje nurodyta teismo sprendimo dėl apeliacinio skundo ginčijimo tvarka.

Apeliacinis skundas (överklagande) apeliaciniam teismui (hövrätt) arba Aukščiausiajam Teismui (Högsta domstolen). Apeliacinis skundas turi būti pateikiamas sprendimą priėmusiam teismui. Apeliacinis skundas bus nagrinėjamas tik tuo atveju, jei apeliacinis teismas arba Aukščiausiasis Teismas suteiks leidimą paduoti apeliacinį skundą (prövningstillstånd).

65 straipsnio 1 dalis – 3 straipsnio 2 dalyje nurodytų kitų valdžios institucijų ir teisės specialistų sąrašas.

Vykdytojas (bodelningsförrättare)

Turto administratorius (boutredningsman)

Supaprastintuose teismo procesuose dėl mokėjimo nurodymų arba pagalbos, Vykdymo institucija (Kronofogdemyndigheten)

Paskutinis naujinimas: 25/10/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.