Registruotų partnerysčių turtinių pasekmių klausimai

Su Reglamentu 2016/1104 susijusi informacija apie konkrečią šalį

2016 m. birželio mėn. Europos Sąjunga priėmė reglamentą dėl tarptautinių registruotų partnerysčių turtinių pasekmių, kuriuo siekiama padėti poroms kasdien valdyti savo turtą ir jį pasidalyti partnerystės nutraukimo atveju arba mirus vienam iš poros narių. Reglamentą pagal tvirtesnio bendradarbiavimo procedūrą priėmė 18 ES šalių: Švedija, Belgija, Graikija, Kroatija, Slovėnija, Ispanija, Prancūzija, Portugalija, Italija, Malta, Liuksemburgas, Vokietija, Čekija, Nyderlandai, Austrija, Bulgarija, Suomija ir Kipras. Kitos ES šalys gali bet kada prisijungti prie šio reglamento (tokiu atveju šalis taip pat turės prisijungti prie reglamento dėl santuoką sudariusių porų turto teisinio režimo).

Šiuo reglamentu užtikrinamas teisinis tikrumas tarptautinėms registruotoms partnerystėms ir sumažinamos teismo proceso išlaidos, nes poros bus aiškiai informuotos apie tai, kurios ES šalies teismai turėtų spręsti jų turto klausimus ir kurios šalies teisė turėtų būti taikoma šiems klausimams išspręsti. Reglamentu taip pat supaprastinamas vienoje ES šalyje priimtų sprendimų turto klausimais pripažinimas ir vykdymo užtikrinimas kitoje ES šalyje. Kadangi mirus vienam iš poros narių turi būti padalytas poros turtas, šiuo reglamentu taip pat užtikrinamas paprastesnis ES taisyklių taikymas tarpvalstybinio pobūdžio paveldėjimo atvejais. Šis reglamentas taikomas nuo 2019 m. sausio 29 d.

Paskutinis naujinimas: 12/05/2021

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.