Materji tal-konsegwenzi għall-proprjetà fi sħubijiet reġistrati

Finlandja

Il-kontenut ipprovdut minn
Finlandja

L-Artikolu 64(1)(a) - il-qrati jew l-awtoritajiet kompetenti biex jittrattaw applikazzjonijiet għal dikjarazzjoni ta' eżekutorjetà skont l-Artikolu 44(1) u appelli kontra deċiżjonijiet dwar tali applikazzjonijiet skont l-Artikolu 49(2)

Dikjarazzjoni ta’ eżegwibbiltà:

Il-Qorti Distrettwali

Appell minn deċiżjoni tal-Qorti Distrettwali:

Il-Qorti tal-Appell

L-Artikolu 64(1)(b) - il-proċeduri biex tiġi kkontestata d-deċiżjoni mogħtija fuq appell imsemmija fl-Artikolu 50

Appell minn deċiżjoni tal-Qorti tal-Appell huwa appell quddiem il-Qorti Suprema, jekk il-Qorti Suprema tawtorizza l-appell (il-Kapitolu 30, l-Artikoli 1-3 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ġudizzjarja).

L-Artikolu 65(1) - il-lista tal-awtoritajiet u professjonisti legali oħrajn imsemmijin fl-Artikolu 3(2)

Eżekutur maħtur mill-qorti

L-aħħar aġġornament: 14/03/2024

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.