Zaken m.b.t. vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen

Oostenrijk

Inhoud aangereikt door
Oostenrijk

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Oostenrijk

Familierecht – Zaken betreffende de vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen


*verplichte invoer

Artikel 64, lid 1, onder a) - de rechterlijke of andere autoriteiten die bevoegd zijn voor het behandelen van het verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid overeenkomstig artikel 44, lid 1, en van het rechtsmiddel tegen een beslissing over dit verzoek overeenkomstig artikel 49, lid 2

Het gerecht dat bevoegd is voor het behandelen van een verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid overeenkomstig artikel 44, lid 1, van de verordening is de tenuitvoerleggingsrechtbank (Exekutionsgericht) of de districtsrechtbank (Bezirksgericht) van de woonplaats van de verweerder.

Het gerecht dat bevoegd is voor het behandelen van het rechtsmiddel tegen een beslissing over een verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid is de hogere regionale rechtbank (Landesgericht); het rechtsmiddel moet echter worden ingesteld bij de rechtbank die de beslissing in eerste aanleg heeft gegeven.

Artikel 64, lid 1, onder b) - de in artikel 50 bedoelde procedure tegen een op het rechtsmiddel gegeven beslissing

Beroep over een rechtsvraag (Revisionsrekurs) moet worden ingesteld bij het hooggerechtshof (Oberster Gerichtshof), doch zulks via de rechtbank die de beslissing in eerste aanleg heeft gegeven.

Artikel 65, lid 1 - de lijst van de in artikel 3, lid 2, bedoelde andere autoriteiten en rechtsbeoefenaren

In Oostenrijk zijn er geen andere autoriteiten of rechtsbeoefenaren in de zin van artikel 3, lid 2, die bevoegd zijn ter zake van vermogensrechtelijke kwesties.

Laatste update: 17/05/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.