Zaken m.b.t. vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen

Cyprus

Inhoud aangereikt door
Cyprus

Artikel 64, lid 1, onder a) - de rechterlijke of andere autoriteiten die bevoegd zijn voor het behandelen van het verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid overeenkomstig artikel 44, lid 1, en van het rechtsmiddel tegen een beslissing over dit verzoek overeenkomstig artikel 49, lid 2

De gerechten die bevoegd zijn voor het behandelen van een verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid zijn de familierechtbanken. Het rechtsmiddel tegen een beslissing over een dergelijk verzoek wordt behandeld door de familierechtbank van tweede aanleg (Defterobáthmio Oikogeneiakó Dikastírio).

Artikel 64, lid 1, onder b) - de in artikel 50 bedoelde procedure tegen een op het rechtsmiddel gegeven beslissing

De procedures om de op het rechtsmiddel gegeven beslissing aan te vechten, zijn de beroepsprocedure vastgesteld in artikel 25 van de wet op de rechterlijke organisatie (wet 14/60) en het uitvaardigen van prerogatieve bevelschriften overeenkomstig artikel 155 van de grondwet.

Artikel 65, lid 1 - de lijst van de in artikel 3, lid 2, bedoelde andere autoriteiten en rechtsbeoefenaren

Niet van toepassing.

Laatste update: 04/03/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.