Zaken m.b.t. vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen

Finland

Inhoud aangereikt door
Finland

Artikel 64, lid 1, onder a) - de rechterlijke of andere autoriteiten die bevoegd zijn voor het behandelen van het verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid overeenkomstig artikel 44, lid 1, en van het rechtsmiddel tegen een beslissing over dit verzoek overeenkomstig artikel 49, lid 2

Verklaring van uitvoerbaarheid:

districtsrechtbank.

Rechtsmiddel tegen een beslissing van de districtsrechtbank:

hof van beroep.

Artikel 64, lid 1, onder b) - de in artikel 50 bedoelde procedure tegen een op het rechtsmiddel gegeven beslissing

Het rechtsmiddel tegen een beslissing van het hof van beroep is een hoger beroep bij het hooggerechtshof, mits het hooggerechtshof toestemming geeft om hoger beroep in te stellen (hoofdstuk 30, afdelingen 1-3, van het wetboek van rechtsvordering).

Artikel 65, lid 1 - de lijst van de in artikel 3, lid 2, bedoelde andere autoriteiten en rechtsbeoefenaren

Executeur aangesteld door de rechtbank.

Laatste update: 14/03/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.