Zaken m.b.t. vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen

Griekenland

Inhoud aangereikt door
Griekenland

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Griekenland

Familierecht – Zaken betreffende de vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen


*verplichte invoer

Artikel 64, lid 1, onder a) - de rechterlijke of andere autoriteiten die bevoegd zijn voor het behandelen van het verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid overeenkomstig artikel 44, lid 1, en van het rechtsmiddel tegen een beslissing over dit verzoek overeenkomstig artikel 49, lid 2

Artikel 44, lid 1, van de betrokken verordeningen: het gerecht dat bevoegd is om, op verzoek van een belanghebbende partij, een beslissing inzake huwelijksvermogensstelsels en de vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen uitvoerbaar te verklaren, is de enkelvoudige rechtbank van eerste aanleg (Monomeles Protodikeio) in de niet‑contentieuze procedure (artikel 740 e.v. van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

Artikel 64, lid 1, onder b) - de in artikel 50 bedoelde procedure tegen een op het rechtsmiddel gegeven beslissing

Artikel 49, lid 2, van de betrokken verordeningen: het gerecht dat bevoegd is om in een contradictoire procedure een rechtsmiddel te behandelen tegen de beslissing op het verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid, is het hof van beroep (Efeteio). Volgens de rechtspraak van het hof van cassatie is dit een verzoek/rechtsmiddel waarover het hof van beroep in eerste en laatste aanleg beslist, bij wijze van uitzondering op de regel van artikel 12, lid 2, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering

Tegen een beslissing van het hof van beroep kan conform artikel 50 van de betrokken verordeningen cassatieberoep worden ingesteld.

Artikel 65, lid 1 - de lijst van de in artikel 3, lid 2, bedoelde andere autoriteiten en rechtsbeoefenaren

Niet van toepassing.

Laatste update: 19/11/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.