Sprawy dotyczące skutków majątkowych zarejestrowanych związków partnerskich

Informacje krajowe dotyczące rozporządzenia 2016/1104

W czerwcu 2016 r. Unia Europejska przyjęła rozporządzenie dotyczące skutków majątkowych międzynarodowych zarejestrowanych związków partnerskich, mające na celu pomoc w codziennym zarządzaniu majątkiem oraz w dokonywaniu podziału majątku w przypadku rozwiązania lub śmierci jednego z partnerów. Rozporządzenie to zostało przyjęte w ramach procedury wzmocnionej współpracy przez następujące 18 państw członkowskich UE: Szwecja, Belgia, Grecja, Chorwacja, Słowenia, Hiszpania, Francja, Portugalia, Włochy, Malta, Luksemburg, Niemcy, Republika Czeska, Niderlandy, Austria, Bułgaria, Finlandia i Cypr. Inne państwa członkowskie UE mogą w dowolnym momencie przystąpić do rozporządzenia (w takim przypadku dane państwo będzie również musiało przystąpić do rozporządzenia dotyczącego ustrojów majątkowych małżeństw).

Rozporządzenie zapewnia międzynarodowym zarejestrowanym związkom partnerskim pewność prawną i ograniczenie kosztów postępowania sądowego w związku z tym, że pary mają pewność co do tego, sąd którego kraju UE jest właściwy do rozpatrywania kwestii dotyczących ich majątku i prawo którego kraju należy stosować przy rozstrzyganiu tych kwestii. Rozporządzenie ułatwia również uznawanie i wykonywanie orzeczeń dotyczących spraw majątkowych wydanych w innym państwie UE. Jako że majątek pary musi być podzielony w przypadku śmierci, rozporządzenie ułatwia także stosowanie przepisów UE dotyczących transgranicznych spraw spadkowych. Rozporządzenie stosuje się od 29 stycznia 2019 r.

Ostatnia aktualizacja: 12/05/2021

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.