Materia consecințelor patrimoniale a parteneriatelor înregistrate

Finlanda

Conținut furnizat de
Finlanda

Articolul 64 alineatul (1) litera (a) - instanțele judecătorești sau autoritățile competente în ceea ce privește cererile de încuviințare a executării în conformitate cu articolul 44 alineatul (1) și în ceea ce privește căile de atac exercitate împotriva hotărârilor privind astfel de cereri în conformitate cu articolul 49 alineatul (2)

Hotărâre de încuviințare a executării:

instanța de prim grad de jurisdicție.

Căi de atac împotriva unei hotărâri pronunțate de o instanță de prim grad de jurisdicție:

Curtea de apel

Articolul 64 alineatul (1) litera (b) - procedurile menționate la articolul 50 de contestare a hotărârii pronunțate ca urmare a exercitării căii de atac

Hotărârea Curții de apel poate fi atacată printr-un recurs la Curtea Supremă, cu condiția ca această cale de atac să fie declarată admisibilă (capitolul 30, secțiunile 1-3 din Codul de procedură judiciară).

Articolul 65 alineatul (1) - lista celorlalte autorități și a celorlalți profesioniști din domeniul juridic menționați la articolul 3 alineatul (2)

Un executor numit de instanță

Ultima actualizare: 14/03/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.