Materia consecințelor patrimoniale a parteneriatelor înregistrate

Franţa

Conținut furnizat de
Franţa

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Franţa

Dreptul familiei – Materia consecințelor patrimoniale a parteneriatelor înregistrate


*mențiuni obligatorii

Articolul 64 alineatul (1) litera (a) - instanțele judecătorești sau autoritățile competente în ceea ce privește cererile de încuviințare a executării în conformitate cu articolul 44 alineatul (1) și în ceea ce privește căile de atac exercitate împotriva hotărârilor privind astfel de cereri în conformitate cu articolul 49 alineatul (2)

Cererile menționate la articolul 44 se depun la grefierul-șef (directeur de greffe) al tribunalului judiciar (tribunal judiciaire) [articolul 509-1 și articolul 509-2 din Codul de procedură civilă (code de procédure civile)], în cazul în care se referă la o hotărâre a instanței sau la o tranzacție judiciară, și înaintea președintelui Camerei notarilor publici (chambre des notaires) ori a înlocuitorului acestuia, în cazul absenței sau a altui impediment (articolul 509-3 din Codul de procedură civilă), dacă cererile se referă la un act autentic.

Căile de atac menționate la articolul 49 alineatul (2) se adresează președintelui tribunalului judiciar (articolul 509-9 din Codul de procedură civilă).

În cazul în care cererea se referă la o hotărâre judecătorească sau la o tranzacție judiciară:

* Cererile de constatare a forței executorii unei hotărâri pronunțate de o instanță franceză pentru recunoașterea și executarea acesteia în străinătate se adresează directorului grefei instanței care a pronunțat hotărârea sau a aprobat tranzacția judiciară (articolul 509-1 din Codul de procedură civilă).

* Cererile de recunoaștere sau de constatare a forței executorii, pe teritoriul francez, a unor titluri executorii străine se adresează directorului grefei tribunalului judiciar (articolul 509-2 din Codul de procedură civilă).

În cazul în care cererea se referă la un act autentic:

* Cererile de certificare a actelor autentice notariale franceze pentru acceptarea și executarea acestora în străinătate se prezintă notarului sau persoanei juridice care deține biroul notarial, păstrându-se originalul documentului primit (articolul 509-3 din Codul de procedură civilă).

* Cererile de constatare a forței executorii, pe teritoriul francez, a actelor autentice notariale străine se adresează președintelui Camerei notarilor sau, în caz de absență sau de alt impediment), adjunctului acestuia (articolul 509-3 din Codul de procedură civilă).

Căile de atac menționate la articolul 49 alineatul (2):

Căile de atac împotriva declarațiilor prin care se contată forța executorie a titlurilor și a actelor străine pe teritoriul francez se adresează președintelui tribunalului judiciar (articolul 509-9 din Codul de procedură civilă).

Articolul 64 alineatul (1) litera (b) - procedurile menționate la articolul 50 de contestare a hotărârii pronunțate ca urmare a exercitării căii de atac

O hotărâre definitivă pronunțată de președintele tribunalului judiciar „în ultimă instanță” poate fi contestată doar prin introducerea unui recurs pe motive de drept (pourvoi en cassation).

Temeiurile recursului pe motive de drept pot fi diferite (hotărâre care contravine legii, abuz de putere, lipsă de competență a instanței, lipsă de temei juridic, netemeinicie a acțiunii, hotărâri contradictorii etc.), dar în oricare dintre aceste situații instanța examinează doar aplicarea legii. Aceasta înseamnă că instanța verifică dacă hotărârea nu a fost contrară legislației sau statului de drept, dar nu reexaminează cauza pe fond.

La Cour de cassation

5 quai de l’horloge

75055 Paris

Articolul 65 alineatul (1) - lista celorlalte autorități și a celorlalți profesioniști din domeniul juridic menționați la articolul 3 alineatul (2)

Nu se aplică

Ultima actualizare: 05/04/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.