Materia consecințelor patrimoniale a parteneriatelor înregistrate

Germania

Conținut furnizat de
Germania

Articolul 64 alineatul (1) litera (a) - instanțele judecătorești sau autoritățile competente în ceea ce privește cererile de încuviințare a executării în conformitate cu articolul 44 alineatul (1) și în ceea ce privește căile de atac exercitate împotriva hotărârilor privind astfel de cereri în conformitate cu articolul 49 alineatul (2)

Cererile de încuviințare a executării în conformitate cu articolul 44 alineatul (1) din cele două regulamente trebuie înaintate instanței locale competente, și anume instanța specializată în dreptul familiei. Instanța cu competență teritorială exclusivă este instanța locală de la sediul Tribunalului regional superior în a cărui circumscripție își are reședința debitorul sau în a cărui circumscripție urmează să fie executată hotărârea.

Articolul 64 alineatul (1) litera (b) - procedurile menționate la articolul 50 de contestare a hotărârii pronunțate ca urmare a exercitării căii de atac

Hotărârile privind cererile de încuviințare a executării pronunțate de instanțele locale pot fi atacate în fața Tribunalului regional superior în conformitate cu articolul 49 alineatul (2) din regulament.

Deciziile asupra recursului pot fi atacate în fața Curții Federale de Justiție în conformitate cu articolul 50 din regulament.

Articolul 65 alineatul (1) - lista celorlalte autorități și a celorlalți profesioniști din domeniul juridic menționați la articolul 3 alineatul (2)

Nu se aplică

Ultima actualizare: 15/12/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.