Materia consecințelor patrimoniale a parteneriatelor înregistrate

Grecia

Conținut furnizat de
Grecia

Articolul 64 alineatul (1) litera (a) - instanțele judecătorești sau autoritățile competente în ceea ce privește cererile de încuviințare a executării în conformitate cu articolul 44 alineatul (1) și în ceea ce privește căile de atac exercitate împotriva hotărârilor privind astfel de cereri în conformitate cu articolul 49 alineatul (2)

Instanța competentă pentru încuviințarea executării unei hotărâri privind regimurile matrimoniale și efectele patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate la cererea părții interesate, în temeiul articolului 44 alineatul (1) din regulamentul în cauză, este Tribunalul de Mare Instanță în Complet de Judecător Unic (Monomeles Protodikeio), în cadrul unei proceduri necontencioase (articolul 740 și următoarele din Codul de procedură civilă).

Articolul 64 alineatul (1) litera (b) - procedurile menționate la articolul 50 de contestare a hotărârii pronunțate ca urmare a exercitării căii de atac

Instanța competentă să judece căile de atac introduse în cadrul unei proceduri contencioase împotriva hotărârilor privind cererile de încuviințare a executării, în conformitate cu articolul 49 alineatul (2) din regulamentul în cauză, este Curtea de Apel (Efeteio). În conformitate cu jurisprudența Curții de Casație, calea de atac ia forma unui recurs sau a unui apel judecat în primă și ultimă instanță de către Curtea de Apel, prin derogare de la regula prevăzută la articolul 12 alineatul (2) din Codul de procedură civilă.

O hotărâre a Curții de Apel în temeiul articolului 50 din regulamentul în cauză, astfel cum este descrisă la litera (b), poate fi contestată printr-un recurs în casație.

Articolul 65 alineatul (1) - lista celorlalte autorități și a celorlalți profesioniști din domeniul juridic menționați la articolul 3 alineatul (2)

Nu se aplică.

Ultima actualizare: 19/11/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.