Materia consecințelor patrimoniale a parteneriatelor înregistrate

Italia

Conținut furnizat de
Italia

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Italia

Dreptul familiei – Materia consecințelor patrimoniale a parteneriatelor înregistrate


*mențiuni obligatorii

Articolul 64 alineatul (1) litera (a) - instanțele judecătorești sau autoritățile competente în ceea ce privește cererile de încuviințare a executării în conformitate cu articolul 44 alineatul (1) și în ceea ce privește căile de atac exercitate împotriva hotărârilor privind astfel de cereri în conformitate cu articolul 49 alineatul (2)

Instanța competentă să soluționeze cererile de încuviințare a executării în conformitate cu articolul 44 alineatul (1) este Curtea de Apel (Corte di Appello).

Instanța competentă să soluționeze apelul împotriva hotărârilor pronunțate în materie de încuviințare a executării în conformitate cu articolul 49 alineatul (2) este Curtea Supremă de Casație (Suprema Corte di Cassazione).

Articolul 64 alineatul (1) litera (b) - procedurile menționate la articolul 50 de contestare a hotărârii pronunțate ca urmare a exercitării căii de atac

Hotărârea pronunțată în apel poate fi contestată prin introducerea:

1) unei cereri de revizuire în conformitate cu articolul 391bis și ter din Codul de procedură civilă;

2) unei cereri de terță opoziție în conformitate cu articolul 391ter din Codul de procedură civilă.

Se poate introduce și o cerere de îndreptare, dacă hotărârea este afectată de greșeli materiale sau erori de calcul.

Articolul 65 alineatul (1) - lista celorlalte autorități și a celorlalți profesioniști din domeniul juridic menționați la articolul 3 alineatul (2)

În sensul articolului 3 alineatul (2), aceștia sunt:

avocații care acționează în cadrul procedurii de negociere asistată (negoziazione assistita), în conformitate cu articolul 6 din Decretul-lege nr. 132 din 2014;

funcționarii de la oficiul de stare civilă care acționează în cadrul procedurii de negociere asistată, în conformitate cu articolul 12 din Decretul-lege nr. 132 din 2014.

Ultima actualizare: 21/07/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.