Materia consecințelor patrimoniale a parteneriatelor înregistrate

Portugalia

Conținut furnizat de
Portugalia

Articolul 64 alineatul (1) litera (a) - instanțele judecătorești sau autoritățile competente în ceea ce privește cererile de încuviințare a executării în conformitate cu articolul 44 alineatul (1) și în ceea ce privește căile de atac exercitate împotriva hotărârilor privind astfel de cereri în conformitate cu articolul 49 alineatul (2)

Instanțele judecătorești sau autoritățile competente în ceea ce privește cererile de încuviințare a executării în conformitate cu articolul 44 alineatul (1) sunt:

– camera civilă locală, dacă este cazul (juízo local cível) sau

– camera cu jurisdicție generală (juízo de competência genérica) a instanței districtuale (tribunal de comarca) competente.

În conformitate cu articolul 49 alineatul (2), instanțele care au competența de a soluționa căile de atac împotriva hotărârilor privind astfel de cereri sunt instanțele de apel (Tribunais da Relação).

Articolul 64 alineatul (1) litera (b) - procedurile menționate la articolul 50 de contestare a hotărârii pronunțate ca urmare a exercitării căii de atac

În sensul articolului 50, decizia pronunțată în urma exercitării acestei căi de atac poate face obiectul unei revizuiri (recurso de revista) - numai pe motive de drept - în fața Curții Supreme de Justiție.

Articolul 65 alineatul (1) - lista celorlalte autorități și a celorlalți profesioniști din domeniul juridic menționați la articolul 3 alineatul (2)

Nu se aplică.

Ultima actualizare: 07/04/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.