Materia consecințelor patrimoniale a parteneriatelor înregistrate

Informații oferite de statele membre privind Regulamentul 2016/1104

În iunie 2016, Uniunea Europeană a adoptat un regulament privind efectele patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate, pentru a ajuta cuplurile să își administreze bunurile în viața de zi cu zi și să își partajeze patrimoniul în caz de deces al unui membru al cuplului. Regulamentul a fost adoptat prin procedura de cooperare consolidată de către 18 state membre ale UE: Suedia, Belgia, Grecia, Croația, Slovenia, Spania, Franța, Portugalia, Italia, Malta, Luxemburg, Germania, Cehia, Țările de Jos, Austria, Bulgaria, Finlanda și Cipru. Alte țări ale UE pot decide în orice moment să adere la regulament (în acest caz vor trebui să adere și la Regulamentul privind regimurile patrimoniale ale căsătoriilor internaționale).

Regulamentul oferă securitate juridică parteneriatelor înregistrate și reduce costurile aferente acțiunilor judiciare întrucât cuplurile vor ști în mod clar ce instanțe naționale din UE sunt competente să le soluționeze litigiile legate de patrimoniu și ce lege internă este aplicabilă. De asemenea, regulamentul facilitează recunoașterea și executarea într-un stat membru al UE a hotărârilor judecătorești în materie de patrimoniu pronunțate într-un alt stat membru al UE. Întrucât bunurile cuplului trebuie împărțite în caz de deces, regulamentul facilitează, de asemenea, aplicarea normelor UE privind succesiunile transfrontaliere. Regulamentul se aplică din 29 ianuarie 2019.

Ultima actualizare: 12/05/2021

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.