Matters of the property consequences of registered partnerships

National information concerning Regulation 2016/1104

In June 2016, the European Union adopted a Regulation concerning the property consequences of international registered partnerships aimed at helping couples to manage their property on a daily basis and to divide it in case of dissolution or the death of one of the couple's members. The Regulation was adopted under the procedure of enhanced cooperation by 18 EU countries: Sweden, Belgium, Greece, Croatia, Slovenia, Spain, France, Portugal, Italy, Malta, Luxembourg, Germany, the Czech Republic, the Netherlands, Austria, Bulgaria, Finland and Cyprus. Other EU countries can join the Regulation any time (in such case the country will also have to join the Regulation concerning the property regimes of marriages).

The Regulation provides international registered partnerships with legal certainty and reduces the costs of legal proceedings as couples will know with clarity which EU country’s courts should deal with matters concerning their property and which national law should apply to resolve such matters. The Regulation also facilitates the recognition and enforcement of decisions on property matters given in one EU country in another EU country. As a couple's property must be divided in case of death, the Regulation facilitates the application of EU rules on cross-border successions. The Regulation is applicable from 29 January 2019.

Last update: 11/02/2021

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Materia consecințelor patrimoniale a parteneriatelor înregistrate - Belgia

Articolul 64 alineatul (1) litera (a) - instanțele judecătorești sau autoritățile competente în ceea ce privește cererile de încuviințare a executării în conformitate cu articolul 44 alineatul (1) și în ceea ce privește căile de atac exercitate împotriva hotărârilor privind astfel de cereri în conformitate cu articolul 49 alineatul (2)

Instanțele competente pentru a decide cu privire la cererile de încuviințare a executării: instanța de prim grad de jurisdicție, mai exact instanța pentru litigii de dreptul familiei (le tribunal de la famille).

În ceea ce privește căile de atac împotriva hotărârilor referitoare la astfel de cereri:

  • pentru a face opoziție: instanța de prim grad de jurisdicție, mai exact instanța pentru litigii de dreptul familiei (le tribunal de la famille);
  • pentru a face apel: Curtea de apel (la cour d'appel).

Articolul 64 alineatul (1) litera (b) - procedurile menționate la articolul 50 de contestare a hotărârii pronunțate ca urmare a exercitării căii de atac

Hotărârea pronunțată în apel poate fi atacată numai la Curtea de Casație.

Articolul 65 alineatul (1) - lista celorlalte autorități și a celorlalți profesioniști din domeniul juridic menționați la articolul 3 alineatul (2)

Nu există alte autorități în sensul articolul 3 alineatul (2).

Ultima actualizare: 10/01/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Materia consecințelor patrimoniale a parteneriatelor înregistrate - Republica Cehă

Articolul 64 alineatul (1) litera (a) - instanțele judecătorești sau autoritățile competente în ceea ce privește cererile de încuviințare a executării în conformitate cu articolul 44 alineatul (1) și în ceea ce privește căile de atac exercitate împotriva hotărârilor privind astfel de cereri în conformitate cu articolul 49 alineatul (2)

În Republica Cehă, instanțele districtuale (okresní soudy).

Articolul 64 alineatul (1) litera (b) - procedurile menționate la articolul 50 de contestare a hotărârii pronunțate ca urmare a exercitării căii de atac

Pot fi utilizate numai următoarele căi de atac extraordinare:

- recursul în anulare (žaloba pro zmatečnost);

- acțiunea de redeschidere a procedurii (žaloba na obnovu řízení);

- recursul în casație (dovolání).

Toate aceste căi de atac extraordinare se depun la instanța care a soluționat cauza în primă instanță.

Articolul 65 alineatul (1) - lista celorlalte autorități și a celorlalți profesioniști din domeniul juridic menționați la articolul 3 alineatul (2)

Nu există astfel de autorități în Republica Cehă.

Ultima actualizare: 19/04/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Materia consecințelor patrimoniale a parteneriatelor înregistrate - Germania

Articolul 64 alineatul (1) litera (a) - instanțele judecătorești sau autoritățile competente în ceea ce privește cererile de încuviințare a executării în conformitate cu articolul 44 alineatul (1) și în ceea ce privește căile de atac exercitate împotriva hotărârilor privind astfel de cereri în conformitate cu articolul 49 alineatul (2)

Cererile de încuviințare a executării în conformitate cu articolul 44 alineatul (1) din cele două regulamente trebuie înaintate instanței locale competente, și anume instanța specializată în dreptul familiei. Instanța cu competență teritorială exclusivă este instanța locală de la sediul Tribunalului regional superior în a cărui circumscripție își are reședința debitorul sau în a cărui circumscripție urmează să fie executată hotărârea.

Articolul 64 alineatul (1) litera (b) - procedurile menționate la articolul 50 de contestare a hotărârii pronunțate ca urmare a exercitării căii de atac

Hotărârile privind cererile de încuviințare a executării pronunțate de instanțele locale pot fi atacate în fața Tribunalului regional superior în conformitate cu articolul 49 alineatul (2) din regulament.

Deciziile asupra recursului pot fi atacate în fața Curții Federale de Justiție în conformitate cu articolul 50 din regulament.

Articolul 65 alineatul (1) - lista celorlalte autorități și a celorlalți profesioniști din domeniul juridic menționați la articolul 3 alineatul (2)

Nu se aplică

Ultima actualizare: 12/01/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Materia consecințelor patrimoniale a parteneriatelor înregistrate - Grecia

Articolul 64 alineatul (1) litera (a) - instanțele judecătorești sau autoritățile competente în ceea ce privește cererile de încuviințare a executării în conformitate cu articolul 44 alineatul (1) și în ceea ce privește căile de atac exercitate împotriva hotărârilor privind astfel de cereri în conformitate cu articolul 49 alineatul (2)

Instanța competentă pentru încuviințarea executării unei hotărâri privind regimurile matrimoniale și efectele patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate la cererea părții interesate, în temeiul articolului 44 alineatul (1) din regulamentul în cauză, este Tribunalul de Mare Instanță în Complet de Judecător Unic (Monomeles Protodikeio), în cadrul unei proceduri necontencioase (articolul 740 și următoarele din Codul de procedură civilă).

Articolul 64 alineatul (1) litera (b) - procedurile menționate la articolul 50 de contestare a hotărârii pronunțate ca urmare a exercitării căii de atac

Instanța competentă să judece căile de atac introduse în cadrul unei proceduri contencioase împotriva hotărârilor privind cererile de încuviințare a executării, în conformitate cu articolul 49 alineatul (2) din regulamentul în cauză, este Curtea de Apel (Efeteio). În conformitate cu jurisprudența Curții de Casație, calea de atac ia forma unui recurs sau a unui apel judecat în primă și ultimă instanță de către Curtea de Apel, prin derogare de la regula prevăzută la articolul 12 alineatul (2) din Codul de procedură civilă.

O hotărâre a Curții de Apel în temeiul articolului 50 din regulamentul în cauză, astfel cum este descrisă la litera (b), poate fi contestată printr-un recurs în casație.

Articolul 65 alineatul (1) - lista celorlalte autorități și a celorlalți profesioniști din domeniul juridic menționați la articolul 3 alineatul (2)

Nu se aplică.

Ultima actualizare: 19/11/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Materia consecințelor patrimoniale a parteneriatelor înregistrate - Spania

Articolul 64 alineatul (1) litera (a) - instanțele judecătorești sau autoritățile competente în ceea ce privește cererile de încuviințare a executării în conformitate cu articolul 44 alineatul (1) și în ceea ce privește căile de atac exercitate împotriva hotărârilor privind astfel de cereri în conformitate cu articolul 49 alineatul (2)

Competența de a soluționa cererile de încuviințare a executării silite le revine instanțelor de prim grad de jurisdicție (Juzgados de Primera Instancia) de la domiciliul părții căreia îi este adresată cererea de recunoaștere sau de executare sau de la locul de executare în care hotărârea trebuie să producă efecte juridice.

Articolul 64 alineatul (1) litera (b) - procedurile menționate la articolul 50 de contestare a hotărârii pronunțate ca urmare a exercitării căii de atac

Este vorba de apel (recurso de apelación). Competența de a soluționa apelul le revine instanțelor provinciale (Audiencia Provincial).

Împotriva hotărârii pronunțate de instanța provincială în cadrul celui de al doilea grad de jurisdicție se poate fi formula calea de atac extraordinară a recursului (recurso extraordinario), pe motive de procedură, și recurs în casație (recurso de casación) în temeiul normelor de procedură.

Articolul 65 alineatul (1) - lista celorlalte autorități și a celorlalți profesioniști din domeniul juridic menționați la articolul 3 alineatul (2)

În Spania nu există autorități care să întrunească caracteristicile menționate la articolului 3 alineatul (2) în domeniul de aplicare al regulamentului menționat.

Ultima actualizare: 05/02/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Materia consecințelor patrimoniale a parteneriatelor înregistrate - Franţa

Articolul 64 alineatul (1) litera (a) - instanțele judecătorești sau autoritățile competente în ceea ce privește cererile de încuviințare a executării în conformitate cu articolul 44 alineatul (1) și în ceea ce privește căile de atac exercitate împotriva hotărârilor privind astfel de cereri în conformitate cu articolul 49 alineatul (2)

Cererile menționate la articolul 44 se depun la grefierul-șef (directeur de greffe) al tribunalului judiciar (tribunal judiciaire) [articolul 509-1 și articolul 509-2 din Codul de procedură civilă (code de procédure civile)], în cazul în care se referă la o hotărâre a instanței sau la o tranzacție judiciară, și înaintea președintelui Camerei notarilor publici (chambre des notaires) ori a înlocuitorului acestuia, în cazul absenței sau a altui impediment (articolul 509-3 din Codul de procedură civilă), dacă cererile se referă la un act autentic.

Căile de atac menționate la articolul 49 alineatul (2) se adresează președintelui tribunalului judiciar (articolul 509-9 din Codul de procedură civilă).

În cazul în care cererea se referă la o hotărâre judecătorească sau la o tranzacție judiciară:

* Cererile de constatare a forței executorii unei hotărâri pronunțate de o instanță franceză pentru recunoașterea și executarea acesteia în străinătate se adresează directorului grefei instanței care a pronunțat hotărârea sau a aprobat tranzacția judiciară (articolul 509-1 din Codul de procedură civilă).

* Cererile de recunoaștere sau de constatare a forței executorii, pe teritoriul francez, a unor titluri executorii străine se adresează directorului grefei tribunalului judiciar (articolul 509-2 din Codul de procedură civilă).

În cazul în care cererea se referă la un act autentic:

* Cererile de certificare a actelor autentice notariale franceze pentru acceptarea și executarea acestora în străinătate se prezintă notarului sau persoanei juridice care deține biroul notarial, păstrându-se originalul documentului primit (articolul 509-3 din Codul de procedură civilă).

* Cererile de constatare a forței executorii, pe teritoriul francez, a actelor autentice notariale străine se adresează președintelui Camerei notarilor sau, în caz de absență sau de alt impediment), adjunctului acestuia (articolul 509-3 din Codul de procedură civilă).

Căile de atac menționate la articolul 49 alineatul (2):

Căile de atac împotriva declarațiilor prin care se contată forța executorie a titlurilor și a actelor străine pe teritoriul francez se adresează președintelui tribunalului judiciar (articolul 509-9 din Codul de procedură civilă).

Articolul 64 alineatul (1) litera (b) - procedurile menționate la articolul 50 de contestare a hotărârii pronunțate ca urmare a exercitării căii de atac

O hotărâre definitivă pronunțată de președintele tribunalului judiciar „în ultimă instanță” poate fi contestată doar prin introducerea unui recurs pe motive de drept (pourvoi en cassation).

Temeiurile recursului pe motive de drept pot fi diferite (hotărâre care contravine legii, abuz de putere, lipsă de competență a instanței, lipsă de temei juridic, netemeinicie a acțiunii, hotărâri contradictorii etc.), dar în oricare dintre aceste situații instanța examinează doar aplicarea legii. Aceasta înseamnă că instanța verifică dacă hotărârea nu a fost contrară legislației sau statului de drept, dar nu reexaminează cauza pe fond.

La Cour de cassation

5 quai de l’horloge

75055 Paris

Articolul 65 alineatul (1) - lista celorlalte autorități și a celorlalți profesioniști din domeniul juridic menționați la articolul 3 alineatul (2)

Nu se aplică

Ultima actualizare: 01/07/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Materia consecințelor patrimoniale a parteneriatelor înregistrate - Croaţia

Articolul 64 alineatul (1) litera (a) - instanțele judecătorești sau autoritățile competente în ceea ce privește cererile de încuviințare a executării în conformitate cu articolul 44 alineatul (1) și în ceea ce privește căile de atac exercitate împotriva hotărârilor privind astfel de cereri în conformitate cu articolul 49 alineatul (2)

Cererile de încuviințare a executării introduse în conformitate cu articolul 44 alineatul (1) și căile de atac împotriva hotărârilor privind astfel de cereri exercitate în conformitate cu articolul 49 alineatul (2) se depun la instanțele municipale.

Instanțele competente sunt:

toate instanțele municipale în conformitate cu Legea privind competența judecătorească și sediul instanțelor judecătorești (Monitorul Oficial nr. 128/14).

Articolul 64 alineatul (1) litera (b) - procedurile menționate la articolul 50 de contestare a hotărârii pronunțate ca urmare a exercitării căii de atac

În conformitate cu dreptul național în vigoare, nu există niciun mecanism în Republica Croația care să permită, în sensul articolului 50, introducerea unei căi de atac împotriva unei hotărâri pronunțate în recurs. Cu alte cuvinte, nu există nicio instanță la care să se poată introduce o astfel de cale de atac.

Articolul 65 alineatul (1) - lista celorlalte autorități și a celorlalți profesioniști din domeniul juridic menționați la articolul 3 alineatul (2)

În Republica Croația, instanțele municipale sunt cele competente în materie de executare silită și în materie de aspecte nelitigioase, în temeiul Legii privind instanțele (Monitorul Oficial nr. 28/13, 33/15, 82/15 și 82/16). Prin urmare, în conformitate cu legislația croată în vigoare, nu există nicio altă autoritate competentă sau profesioniști în domeniul juridic, astfel cum se menționează la articolul 3 alineatul (2) din regulament, cu competență în materia regimurilor matrimoniale și care să aibă atribuții judiciare sau să acționeze sub autoritatea unei delegări de competențe a unei autorități judiciare sau sub supravegherea unei autorități judiciare.

Ultima actualizare: 25/08/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Materia consecințelor patrimoniale a parteneriatelor înregistrate - Italia

Articolul 64 alineatul (1) litera (a) - instanțele judecătorești sau autoritățile competente în ceea ce privește cererile de încuviințare a executării în conformitate cu articolul 44 alineatul (1) și în ceea ce privește căile de atac exercitate împotriva hotărârilor privind astfel de cereri în conformitate cu articolul 49 alineatul (2)

Instanța competentă să soluționeze cererile de încuviințare a executării în conformitate cu articolul 44 alineatul (1) este Curtea de Apel (Corte di Appello).

Instanța competentă să soluționeze apelul împotriva hotărârilor pronunțate în materie de încuviințare a executării în conformitate cu articolul 49 alineatul (2) este Curtea Supremă de Casație (Suprema Corte di Cassazione).

Articolul 64 alineatul (1) litera (b) - procedurile menționate la articolul 50 de contestare a hotărârii pronunțate ca urmare a exercitării căii de atac

Hotărârea pronunțată în apel poate fi contestată prin introducerea:

1) unei cereri de revizuire în conformitate cu articolul 391bis și ter din Codul de procedură civilă;

2) unei cereri de terță opoziție în conformitate cu articolul 391ter din Codul de procedură civilă.

Se poate introduce și o cerere de îndreptare, dacă hotărârea este afectată de greșeli materiale sau erori de calcul.

Articolul 65 alineatul (1) - lista celorlalte autorități și a celorlalți profesioniști din domeniul juridic menționați la articolul 3 alineatul (2)

În sensul articolului 3 alineatul (2), aceștia sunt:

avocații care acționează în cadrul procedurii de negociere asistată (negoziazione assistita), în conformitate cu articolul 6 din Decretul-lege nr. 132 din 2014;

funcționarii de la oficiul de stare civilă care acționează în cadrul procedurii de negociere asistată, în conformitate cu articolul 12 din Decretul-lege nr. 132 din 2014.

Ultima actualizare: 24/05/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Materia consecințelor patrimoniale a parteneriatelor înregistrate - Cipru

Articolul 64 alineatul (1) litera (a) - instanțele judecătorești sau autoritățile competente în ceea ce privește cererile de încuviințare a executării în conformitate cu articolul 44 alineatul (1) și în ceea ce privește căile de atac exercitate împotriva hotărârilor privind astfel de cereri în conformitate cu articolul 49 alineatul (2)

Instanțele de dreptul familiei (Οικογενειακά Δικαστήρια) sunt competente să se soluționeze cererile de încuviințare a executării.

Căile de atac împotriva hotărârilor pronunțate în legătură aceste cereri se soluționează de către instanțele de al doilea grad de jurisdicție specializate în dreptul familiei (Δευτεροβάθμιο Οικογενειακό Δικαστήριο).

Articolul 64 alineatul (1) litera (b) - procedurile menționate la articolul 50 de contestare a hotărârii pronunțate ca urmare a exercitării căii de atac

Procedurile prin care se pot ataca hotărârile pronunțate de instanțele de al doilea grad de jurisdicție sunt recursul, în conformitate cu articolul 25 din Legea nr. 14/60 privind instanțele, și emiterea de mandate judiciare prioritare (έκδοση προνομιακών ενταλμάτων), în conformitate cu articolul 155 din Constituție.

Articolul 65 alineatul (1) - lista celorlalte autorități și a celorlalți profesioniști din domeniul juridic menționați la articolul 3 alineatul (2)

Nu se aplică.

Ultima actualizare: 02/07/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Materia consecințelor patrimoniale a parteneriatelor înregistrate - Luxemburg

Articolul 64 alineatul (1) litera (a) - instanțele judecătorești sau autoritățile competente în ceea ce privește cererile de încuviințare a executării în conformitate cu articolul 44 alineatul (1) și în ceea ce privește căile de atac exercitate împotriva hotărârilor privind astfel de cereri în conformitate cu articolul 49 alineatul (2)

Instanțele judecătorești sau autoritățile competente în ceea ce privește cererile de încuviințare a executării în conformitate cu articolul 44 alineatul (1):

Președintele instanței districtuale (Tribunal d’arrondissement)

Contact:

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tel: 00352 475981-1

Tribunal d’arrondissement de Diekirch

Palais de Justice

Place Guillaume

L–9237 Diekirch

Tel: 00352 803214-1

Instanțele judecătorești sau autoritățile competente în ceea ce privește căile de atac împotriva hotărârilor pronunțate în urma depunerii acestor cereri, în conformitate cu articolul 49 alineatul (2):

Curtea de Apel hotărând în materie de apel civil (Cour d’appel siégeant en matière d’appel civil)

Contact:

Cour d’appel

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tel: 00352 475981-1

Articolul 64 alineatul (1) litera (b) - procedurile menționate la articolul 50 de contestare a hotărârii pronunțate ca urmare a exercitării căii de atac

Procedura menționată la articolul 50 de contestare a hotărârii pronunțate ca urmare a exercitării căii de atac.

Cour de cassation (Cour de cassation)

Contact:

Cour de cassation

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tel: 475981-369/373

Articolul 65 alineatul (1) - lista celorlalte autorități și a celorlalți profesioniști din domeniul juridic menționați la articolul 3 alineatul (2)

/

Ultima actualizare: 03/11/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Materia consecințelor patrimoniale a parteneriatelor înregistrate - Austria

Articolul 64 alineatul (1) litera (a) - instanțele judecătorești sau autoritățile competente în ceea ce privește cererile de încuviințare a executării în conformitate cu articolul 44 alineatul (1) și în ceea ce privește căile de atac exercitate împotriva hotărârilor privind astfel de cereri în conformitate cu articolul 49 alineatul (2)

Instanțele competente să se pronunțe asupra cererilor de încuviințare a executării în temeiul articolului 44 alineatul (1) din regulament sunt instanța sesizată cu executarea (Exekutiongericht) sau instanța districtuală (Bezirksgericht) în raza teritorială a căreia își are domiciliul sau sediul partea adversă.

Instanța competentă să soluționeze căile de atac împotriva hotărârilor pronunțate în urma depunerii acestor cereri de încuviințare a executării este instanța regională (Landesgericht); calea de atac se depune la instanța de prim grad de jurisdicție (Erstgericht).

Articolul 64 alineatul (1) litera (b) - procedurile menționate la articolul 50 de contestare a hotărârii pronunțate ca urmare a exercitării căii de atac

Recursul în casație se adresează Curții Supreme (Oberster Gerichtshof), dar se depune la instanța de prim grad de jurisdicție (Erstgericht).

Articolul 65 alineatul (1) - lista celorlalte autorități și a celorlalți profesioniști din domeniul juridic menționați la articolul 3 alineatul (2)

În Austria nu există alte autorități sau alți membri ai profesiilor juridice care să aibă competență în sensul articolului 3 alineatul (2) în ceea ce privește aspectele legate de regimurile patrimoniale.

Ultima actualizare: 25/03/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Materia consecințelor patrimoniale a parteneriatelor înregistrate - Portugalia

Articolul 64 alineatul (1) litera (a) - instanțele judecătorești sau autoritățile competente în ceea ce privește cererile de încuviințare a executării în conformitate cu articolul 44 alineatul (1) și în ceea ce privește căile de atac exercitate împotriva hotărârilor privind astfel de cereri în conformitate cu articolul 49 alineatul (2)

Instanțele judecătorești sau autoritățile competente în ceea ce privește cererile de încuviințare a executării în conformitate cu articolul 44 alineatul (1) sunt:

– camera civilă locală, dacă este cazul (juízo local cível) sau

– camera cu jurisdicție generală (juízo de competência genérica) a instanței districtuale (tribunal de comarca) competente.

În conformitate cu articolul 49 alineatul (2), instanțele care au competența de a soluționa căile de atac împotriva hotărârilor privind astfel de cereri sunt instanțele de apel (Tribunais da Relação).

Articolul 64 alineatul (1) litera (b) - procedurile menționate la articolul 50 de contestare a hotărârii pronunțate ca urmare a exercitării căii de atac

În sensul articolului 50, decizia pronunțată în urma exercitării acestei căi de atac poate face obiectul unei revizuiri (recurso de revista) - numai pe motive de drept - în fața Curții Supreme de Justiție.

Articolul 65 alineatul (1) - lista celorlalte autorități și a celorlalți profesioniști din domeniul juridic menționați la articolul 3 alineatul (2)

Nu se aplică.

Ultima actualizare: 08/03/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Materia consecințelor patrimoniale a parteneriatelor înregistrate - Finlanda

Articolul 64 alineatul (1) litera (a) - instanțele judecătorești sau autoritățile competente în ceea ce privește cererile de încuviințare a executării în conformitate cu articolul 44 alineatul (1) și în ceea ce privește căile de atac exercitate împotriva hotărârilor privind astfel de cereri în conformitate cu articolul 49 alineatul (2)

Hotărâre de încuviințare a executării:

instanța de prim grad de jurisdicție.

Căi de atac împotriva unei hotărâri pronunțate de o instanță de prim grad de jurisdicție:

Curtea de apel

Articolul 64 alineatul (1) litera (b) - procedurile menționate la articolul 50 de contestare a hotărârii pronunțate ca urmare a exercitării căii de atac

Hotărârea Curții de apel poate fi atacată printr-un recurs la Curtea Supremă, cu condiția ca această cale de atac să fie declarată admisibilă (capitolul 30, secțiunile 1-3 din Codul de procedură judiciară).

Articolul 65 alineatul (1) - lista celorlalte autorități și a celorlalți profesioniști din domeniul juridic menționați la articolul 3 alineatul (2)

Un executor numit de instanță

Ultima actualizare: 08/03/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Materia consecințelor patrimoniale a parteneriatelor înregistrate - Suedia

Articolul 64 alineatul (1) litera (a) - instanțele judecătorești sau autoritățile competente în ceea ce privește cererile de încuviințare a executării în conformitate cu articolul 44 alineatul (1) și în ceea ce privește căile de atac exercitate împotriva hotărârilor privind astfel de cereri în conformitate cu articolul 49 alineatul (2)

Instanța districtuală de prim grad de jurisdicție (tingsrätt) Raza teritorială de competență

Instanța districtuală din Nacka                       Regiunea Stockholm

Instanța districtuală din Uppsala                     Regiunea Uppsala

Instanța districtuală din Eskilstuna                 Regiunea Södermanland

Instanța districtuală din Linköping                 Regiunea Östergötland

Instanța districtuală din Jönköping                 Regiunea Jönköping

Instanța districtuală din Växjö                        Regiunea Kronoberg

Instanța districtuală din Kalmar                      Regiunea Kalmar

Instanța districtuală din Gotland                    Regiunea Gotland

Instanța districtuală din Blekinge                   Regiunea Blekinge

Instanța districtuală din Kristianstad  Comunele Bromölla, Båstad, Hässleholm, Klippan, Kristianstad, Osby, Perstorp, Simrishamn, Tomelilla, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga și Östra Göinge

Instanța districtuală din Malmö                      Comunele Bjuv, Burlöv, Eslöv, Helsingborg, Höganäs, Hörby, Höör, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Lund, Malmö, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svalöv, Svedala, Trelleborg, Vellinge și Ystad

Instanța districtuală din Halmstad                  Regiunea Halland

Instanța districtuală din Göteborg                  Comunele Göteborg, Härryda, Kungälv, Lysekil, Munkedal, Mölndal, Orust, Partille, Sotenäs, Stenungsund, Strömstad, Tanum, Tjörn, Uddevalla și Öckerö

Instanța districtuală din Vänersborg   Comunele Ale, Alingsås, Bengtsfors, Bollebygd, Borås, Dals-Ed, Färgelanda, Herrljunga, Lerum, Lilla Edet, Mark, Mellerud, Svenljunga, Tranemo, Trollhättan, Ulricehamn, Vårgårda, Vänersborg și Åmål

Instanța districtuală din Skaraborg                 Comunele Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Habo, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Mullsjö, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda și Vara

Instanța districtuală din Värmland                  Regiunea Värmland

Instanța districtuală din Örebro                      Regiunea Örebro

Instanța districtuală din Västmanland Regiunea Västmanland

Instanța districtuală din Falu               Regiunea Dalarna

Instanța districtuală din Gävle                        Regiunea Gävleborg

Instanța districtuală din Ångermanland          Regiunea Västernorrland

Instanța districtuală din Östersund                 Regiunea Jämtland

Instanța districtuală din Umeå                        Regiunea Västerbotten

Instanța districtuală din Luleå             Regiunea Norrbotten

Articolul 64 alineatul (1) litera (b) - procedurile menționate la articolul 50 de contestare a hotărârii pronunțate ca urmare a exercitării căii de atac

Apel la curtea de apel (hovrätt) și la Curtea Supremă (Högsta domstolen). Calea de atac se depune la instanța care a pronunțat hotărârea care face obiectul căii de atac. Autorizația de a formula apelul se cere curții de apel și Curții Supreme.

Articolul 65 alineatul (1) - lista celorlalte autorități și a celorlalți profesioniști din domeniul juridic menționați la articolul 3 alineatul (2)

Lichidatorul în cadrul unui divorț (bodelningsförrättare)

Administratorul unei succesiuni (boutredningsman)

Agenția Națională de Executare Silită (kronofogdemyndigheten) în procedurile sumare privind ordinele de plată sau asistența

Ultima actualizare: 25/10/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.