Zadeve o premoženjskopravnih posledicah registriranih partnerskih skupnosti

Luksemburg

Vsebino zagotavlja
Luksemburg

Člen 64(1)(a) – sodišča ali organi, ki so pristojni za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti v skladu s členom 44(1) in za obravnavanje pravnih sredstev zoper odločbe o takšnih zahtevah v skladu s členom 49(2)

Sodišča ali organi, ki so pristojni za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti v skladu s členom 44(1):

predsednik okrajnega sodišča (tribunal d'arrondissement)

Kontaktni podatki:

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg (okrajno sodišče v Luxembourgu)

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Telefon: +352 4759811

Tribunal d'arrondissement de Diekirch (okrajno sodišče v Diekirchu)

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

Telefon: +352 8032141

Sodišča ali organi, ki so pristojni za obravnavanje pravnih sredstev zoper odločbe o takšnih zahtevah v skladu s členom 49(2):

Cour d’appel siégeant en matière d’appel civil (pritožbeno sodišče za civilne zadeve)

Kontaktni podatki:

Cour d’appel

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Telefon: +352 4759811

Člen 64(1)(b) – postopki izpodbijanja razsodbe o pravnem sredstvu iz člena 50

Izvirna jezikovna različica te strani francoščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Postopki izpodbijanja razsodbe o pravnem sredstvu iz člena 50:

Cour de cassation (kasacijsko sodišče)

Kontaktni podatki:

Cour de cassation

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Telefon: +352 475981-369/373

Člen 65(1) – seznam drugih organov in pravnih strokovnjakov iz člena 3(2)

/

Zadnja posodobitev: 03/11/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.