Zadeve o premoženjskopravnih posledicah registriranih partnerskih skupnosti

Informacije za posamezne države v zvezi z Uredbo (EU) 2016/1104

Evropska unija je junija 2016 sprejela uredbo o premoženjskopravnih posledicah registriranih mednarodnih partnerskih skupnosti, katere cilj je pomagati parom pri vsakodnevnem upravljanju premoženja in pri njegovi razdelitvi v primeru prenehanja partnerske skupnosti ali smrti enega od partnerjev. Uredba je bila sprejeta v okviru postopka okrepljenega sodelovanja s strani 18 držav EU: Švedske, Belgije, Grčije, Hrvaške, Slovenije, Španije, Francije, Portugalske, Italije, Malte, Luksemburga, Nemčije, Češke, Nizozemske, Avstrije, Bolgarije, Finske in Cipra. Ostale države EU se lahko izvajanju uredbe pridružijo kadar koli (v tem primeru se morajo pridružiti tudi izvajanju uredbe glede premoženjskih razmerij med zakoncema).

Uredba registriranim mednarodnim partnerskim skupnostim zagotavlja pravno varnost in zmanjšuje stroške sodnih postopkov, saj bodo pari jasno vedeli, katera nacionalna sodišča bodo obravnavala vprašanja v zvezi z njihovim premoženjem in katero nacionalno pravo se bo uporabilo za reševanje teh zadev. Uredba olajšuje tudi priznavanje in izvrševanje odločb o premoženjskih zadevah, ki so bile izdane v eni državi EU, v drugi državi EU. Ker je treba premoženje para v primeru smrti enega od partnerjev razdeliti, uredba olajšuje uporabo pravil EU o čezmejnem dedovanju. Uredba se uporablja od 29. januarja 2019.

Zadnja posodobitev: 12/05/2021

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.