Mål om förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap

Sverige

Innehåll inlagt av
Sverige

Artikel 64.1 a – de domstolar eller myndigheter som har behörighet att handlägga ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 44.1 och ansökningar om ändring av beslut med anledning av sådana ansökningar i enlighet med artikel 49.2

Tingsrätt                            Domsområde

Nacka tingsrätt                    Stockholms län

Uppsala tingsrätt                 Uppsala län

Eskilstuna tingsrätt              Södermanlands län

Linköpings tingsrätt             Östergötlands län

Jönköpings tingsrätt            Jönköpings län

Växjö tingsrätt                     Kronobergs län

Kalmar tingsrätt                   Kalmar län

Gotlands tingsrätt                Gotlands län

Blekinge tingsrätt                 Blekinge län

Kristianstads tingsrätt         Bromölla, Båstads, Hässleholms, Klippans, Kristianstads, Osby, Perstorps, Simrishamns, Tomelilla, Åstorps, Ängelholms, Örkelljunga och Östra Göinge kommuner

Malmö tingsrätt                   Bjuvs, Burlövs, Eslövs, Helsingborgs, Höganäs, Hörby, Höörs, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Lunds, Malmö, Sjöbo, Skurups, Staffanstorps, Svalövs, Svedala, Trelleborgs, Vellinge och Ystads kommuner

Halmstads tingsrätt             Hallands län

Göteborgs tingsrätt             Göteborgs, Härryda, Kungälvs, Lysekils, Munkedals, Mölndals, Orusts, Partille, Sotenäs, Stenungsunds, Strömstads, Tanums, Tjörns, Uddevalla och Öckerö kommuner

Vänersborgs tingsrätt           Ale, Alingsås, Bengtsfors, Bollebygds, Borås, Dals-Eds, Färgelanda, Herrljunga, Lerums, Lilla Edets, Marks, Melleruds, Svenljunga, Tranemo, Trollhättan, Ulricehamns, Vårgårda, Vänersborgs och Åmåls kommuner

Skaraborgs tingsrätt            Essunga, Falköpings, Grästorps, Gullspångs, Götene, Habo, Hjo, Karlsborgs, Lidköpings, Mariestads, Mullsjö, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholms, Töreboda och Vara kommuner

Värmlands tingsrätt             Värmlands län

Örebro tingsrätt                   Örebro län

Västmanlands tingsrätt        Västmanlands län

Falu tingsrätt                        Dalarnas län

Gävle tingsrätt                     Gävleborgs län

Ångermanlands tingsrätt      Västernorrlands län

Östersunds tingsrätt             Jämtlands län

Umeå tingsrätt                      Västerbottens län

Luleå tingsrätt                       Norrbottens län

Artikel 64.1 b – de förfaranden för talan mot det avgörande som meddelas med anledning av att ändring har sökts som avses i artikel 50

Genom överklagande till hovrätt och Högsta domstolen. Överklagandet ska ges in till den domstol som har meddelat avgörandet. Prövningstillstånd krävs i hovrätten och Högsta domstolen.

Artikel 65.1 – förteckning över andra myndigheter och rättstillämpare som avses i artikel 3.2

Bodelningsförrättare

Boutredningsman

Kronofogdemyndigheten vid summarisk process i mål om betalningsföreläggande eller handräckning

Senaste uppdatering: 30/05/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.