Официални документи

Белгия

Съдържание, предоставено от
Белгия

Член 24, параграф 1, буква а) - езици, на които държавата членка приема официалните документи, които трябва да бъдат представяни на нейните органи в съответствие с член 6, параграф 1, буква а)

Използването на езиците от местните служби е уредено в белгийското законодателство за езиците в административната сфера (Закон от 2 август 1963 г. относно използването на езиците в административната сфера и Кралски указ от 18 юли 1966 г. за координиране на законите относно използването на езиците в административната сфера).

В това законодателство се определят езика или езиците, на които гражданите може да подават документи пред даден орган.

В Белгия има четири езикови области: нидерландска езикова област, френска езикова област, немска езикова област и двуезична област Брюксел-столица (член 2 от Закона относно използването на езиците в административната сфера). Във всяка езикова област местните органи приемат само документи, подадени на езика на съответната езикова област.

 • Нидерландска езикова област:

Общините в провинции Антверпен, Лимбург, Източна Фландрия, Западна Фландрия и Фламандски Брабант.

в които документите следва да се подават на нидерландски език

С изключение на: общините Sint-Genesius-Rode, Wezembeek-Oppem, Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Wemmel, Bever, Herstappe, Spiere-Helkijn, Voeren, Mesen и Ronse,

в които документите трябва да се подават на нидерландски език, но може да бъдат подадени и на френски език.

 • Френска езикова област:

Общините в провинции Ено, Люксембург, Намюр, Лиеж (с изключение на немскоезичната част) и Валонски Брабант,

в които документите следва да се подават на френски език.

С изключение на: общините Soignies, Enghien, Mouscron и Comines-Warneton,

в които документите следва да се подават на френски език, но може да бъдат подадени и на нидерландски език.

С изключение на: общините Malmedy и Waimes,

в които документите трябва да се подават на френски език, но може да бъдат подадени и на немски език.

 • Немска езикова област:

Общините Amel, Büllingen, Burg-Reuland, Bütgenbach, Eupen, Kelmis, Lontzen, Raeren и Sankt Vith,

в които документите трябва да се подават на немски език, но може да бъдат подадени и на френски език.

 • Двуезична област Брюксел-столица:

Общините Anderlecht, Auderghem, Berchem-Sainte-Agathe, Bruxelles, Etterbeek, Evere, Ganshoren, Forest, Ixelles, Jette, Koekelberg, Molenbeek-Saint-Jean, Saint-Gilles, Saint-Josse-ten-Noode, Schaerbeek, Uccle, Watermael-Boitsfort, Woluwe-Saint-Lambert и Woluwe-Saint-Pierre,

в които документи може да се представят на нидерландски или френски език.

Член 24, параграф 1, буква б) - примерен списък на официалните документи, попадащи в обхвата на настоящия регламент

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница френски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

1) Удостоверения за гражданско състояние (издавани от белгийските общини и от дипломатическите представителства или консулствата)

 • удостоверение за раждане;
 • удостоверение за брак;
 • удостоверение за осиновяване;
 • удостоверение за припознаване;
 • удостоверение за смърт;
 • удостоверение за смяна на фамилно име;
 • удостоверение за смяна на собствено име;
 • удостоверение за развод;
 • удостоверение за изчезнало лице;
 • удостоверение за белгийско гражданство;
 • удостоверение за мъртвородено дете;
 • удостоверение за предродилно припознаване;
 • удостоверение за деклариран избор на фамилно име;
 • удостоверение за смяна на регистрирания пол;
 • удостоверение за отмяна на осиновяване, удостоверение за преразглеждане на осиновяване, удостоверение за нова смяна на регистрирания пол или удостоверение за отмяна на смяната на регистрирания пол.

2) Съдебни решения

 • съдебно решение за съставяне на акт за раждане;
 • съдебно решение за установяване на произход (установяване на майчинство, установяване на бащинство или установяване на съвместно майчинство);
 • съдебно решение за оспорване на произход (оспорване на майчинство, презумпция за бащинство или за съвместно майчинство, признаване от майката, от бащата или от съродителката);
 • съдебно решение за осиновяване.

3) Извлечение от Централния регистър за съдимост

 • Ако в извлечението не са посочени никакви присъди и съответно установява чисто съдебно минало:
  • извлечение от Централния регистър за съдимост, издадено в съответствие с член 595 от Наказателно-процесуалния кодекс;
  • извлечение от Централния регистър за съдимост, издадено в съответствие с член 596, първа алинея от Наказателно-процесуалния кодекс;
  • извлечение от Централния регистър за съдимост, издадено в съответствие с член 596, втора алинея от Наказателно-процесуалния кодекс.
 • В Белгия извлеченията за нуждите на физическите лица обикновено се издават от общинските органи, които имат връзка с Централния регистър за съдимост от 1 януари 2018 г. Удостоверения се издават директно от Централния регистър за съдимост само при специални обстоятелства (като такива за лица с регистрирано местоживеене в чужбина, дипломати или юридически лица).

4) Удостоверения, издавани от консулските служби:

 • удостоверение за липса на пречки за сключване на брак;
 • удостоверение за гражданско състояние (развод, законна раздяла и унищожаване на брака, регистрирано партньорство, прекратяване на регистрираното партньорство);
 • удостоверение за местоживеене (местоживеене и/или местопребиваване, със или без информация за предишни адреси);
 • удостоверение за гражданство;
 • извлечение от регистрите;
 • удостоверение за състава на домакинството;
 • удостоверение за съответствие на имената.

5) Удостоверения, издавани от общините/Федералната публична служба на вътрешните работи (SPF Intérieur)

 • удостоверение за основно местопребиваване на лице;
 • удостоверение за основно местопребиваване на лице с информация за предишни адреси;
 • удостоверение, че лицето е живо;
 • удостоверение за белгийско гражданство;
 • удостоверение за законно съжителство;
 • удостоверение за предбрачно местопребиваване;
 • удостоверение за белгийски избирател;
 • извлечение от регистрите.

Член 24, параграф 1, буква в) - списък на официалните документи, към които могат да се приложат многоезични стандартни удостоверения като подходящо улеснение на превода

1) Извлечения от актове за гражданско състояние

Изготвяни от общините и консулските служби:

- акт за раждане;

- акт за брак;

- акт за смърт.

2) Извлечение от Централния регистър за съдимост:

- липса на съдебно минало.

3) Удостоверения, издавани от консулските служби:

- доказателство за брачна дееспособност;

- семейно положение.

4) Удостоверения, издавани от общините/Федералната публична служба на вътрешните работи:

- удостоверение за основно местопребиваване на лице -> приложение X;

- удостоверение за основно местопребиваване на лице с информация за предишни адреси -> приложение X;

- удостоверение, че лицето е живо -> приложение II;

- удостоверение за законно съжителство -> приложение VII;

- удостоверение за предбрачно местопребиваване -> приложение X.

Член 24, параграф 1, буква г) - списък на лицата, които са квалифицирани съгласно националното право да извършват заверени преводи, ако такива списъци съществуват

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница нидерландски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици френски вече са преведени.

Понастоящем в Белгия няма списък на заклетите преводачи.

На 1 декември 2016 г. влезе в сила Законът от 10 април 2014 г. за изменение на различни разпоредби във връзка със създаването на национален регистър на съдебните експерти и за създаването на национален регистър на заклетите преводачи, заклетите устни преводачи и заклетите преводачи, извършващи както писмени, така и устни преводи.

С този закон е предвидено създаването на национален регистър на заклетите преводачи, заклетите устни преводачи и заклетите преводачи, извършващи както писмени, така и устни преводи. Националният регистър обаче все още не функционира.

Понастоящем се подготвя нов закон за по-нататъшното разработване на националния регистър. След като законът бъде приет и националният регистър заработи, Белгия ще изпрати на Комисията връзка към уебсайта на националния регистър. Посредством този уебсайт всяко лице лесно ще може лесно да намери заклет преводач в своята езикова област за езика, който му трябва, въпреки че няма да е обществено достъпна цялата информация за заклетите преводачи.

Член 24, параграф 1, буква д) - примерен списък на видовете органи, оправомощени по националното право да правят заверени копия

1) Актове за гражданско състояние:

-        общините;

-        взема се направо от базата данни за актовете за гражданско състояние (Banque de données des actes de l’état civil, BAEC);

-        белгийските посолства и консулства;

-        Федералната публична служба на външните работи — Дирекция за правата на лицата (SPF Affaires étrangères Direction Droit des personnes).

2) Удостоверения, издавани от общините/Федералната публична служба на вътрешните работи (чрез „Mon dossier“)

-        Федералната публична служба на вътрешните работи — Генерална дирекция за институциите и населението — Национален регистър (Direction générale Institutions et Population – Registre national).

3) Извлечение от Централния регистър за съдимост

„Копията“ на извлечение от Централния регистър за съдимост не може да се заверяват. За автентично се счита само оригиналното издадено извлечение.

Член 24, параграф 1, буква е) - информация относно средствата, чрез които заверените преводи и заверените копия могат да бъдат идентифицирани

Информация относно извлеченията и удостоверенията (не обхваща заверените копия)

1) Актове за гражданско състояние:

-        Логото на общината ИЛИ логото на BAEC ИЛИ логото на консулската служба и герба на Белгия.

-        Електронен печат на BAEC + връзка/баркод, който може да се използва за проверка дали копието или извлечението действително е издадено от BAEC.

2) Удостоверения от Федералната публична служба на вътрешните работи (чрез „Mon dossier“):

Върху всеки документ се полага печатът (електронният печат) на Кралство Белгия и думите „SPF Intérieur — Registre national“.

Файловете са във формат PDF и съдържат подписа на Националния регистър и всички официални знаци.

Електронният печат се съдържа в буквите „IBZ“ в горния колонтитул.

3) Извлечения от Централния регистър за съдимост

-        Извлечения, издавани от общинските органи

Извлечението трябва да съдържа дата и да бъде подписано на общинските органи (член 10 от Кралски указ от 21 ноември 2016 г.).

Понастоящем извлеченията винаги трябва да имат автентичен печат, дата и подпис на кмета или неговия заместник.

Когато се правят извлечения от Централния регистър за съдимост, те също винаги съдържат видим (сканиран) подпис на директора на Централния регистър за съдимост.

Много общини вече издават извлечения в електронен вид.

-        Извлечения, издавани от Централния регистър за съдимост

Върху документа се поставя релефният печат на Централния регистър за съдимост, както и (регистрираният) подпис на длъжностното лице, издало извлечението.

Член 24, параграф 1, буква ж) - информация относно специфичните характеристики на заверените копия

Нищо по-различно от горепосоченото.

Последна актуализация: 08/01/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.