Veřejné listiny

Belgie

Obsah zajišťuje
Belgie

Čl. 24 odst. 1 písm. a) - jazyky, v nichž členský stát přijímá veřejné listiny, jež mají být předkládány jeho orgánům podle čl. 6 odst. 1 písm. a)

Jazykové požadavky obecních úřadů se řídí belgickými právními předpisy, které se týkají používání jazyků v administrativních záležitostech (zákon ze dne 2. srpna 1963 o používání jazyků v administrativních záležitostech (loi du 2 août 1963 sur l’emploi des langues en matière administrative) a královský výnos ze dne 18. července 1966 o koordinaci právních předpisů o používání jazyků v administrativních záležitostech (arrêté royal du 18 juillet 1966 portant coordination des lois sur l'emploi des langues en matière administrative)).

Tyto právní předpisy zejména určují jazyk, v němž občané mohou orgánům předkládat listiny.

V Belgii existují čtyři jazykové regiony: nizozemsky, francouzsky a německy mluvící region a region hlavního města Bruxelles-Capitale (článek 2 zákona o používání jazyků v administrativních záležitostech). V každém z jazykových regionů místní orgány vyžadují, aby listiny byly předkládány výhradně v jazyce příslušného regionu.

 • Nizozemsky mluvící region:

v obcích v provinciích Antverpy, Limburk, Východní Flandry, Západní Flandry a Vlámský Brabant:

listiny musí být předkládány ve nizozemštině.

Výjimka: v obcích Rhode-Saint-Genèse, Wezembeek-Oppem, Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Wemmel, Bever, Herstappe, Espierres-Helchin, Fourons, Messines a Renaix:

listiny musí být předkládány v nizozemštině nebo případně ve francouzštině.

 • Francouzsky mluvící region:

v obcích v provinciích Henegavsko, Lucembursko, Namur, Lutych (kromě německy mluvící části) a Valonský Brabant:

listiny musí být předkládány ve francouzštině.

Výjimka: v obcích Soignies, Enghien, Mouscron a Comines-Warneton:

listiny musí být předkládány ve francouzštině nebo případně v nizozemštině.

Výjimka: v obcích Malmedy a Waimes:

listiny musí být předkládány ve francouzštině nebo případně v němčině.

 • Německy mluvící region:

v obcích Amblève, Bullange, Burg-Reuland, Butgenbach, Eupen, La Calamine, Lontzen, Raeren a Saint-Vith:

listiny musí být předkládány v němčině nebo případně ve francouzštině.

 • Region hlavního města Bruselu (Bruxelles-Capitale):

v obcích Anderlecht, Bruxelles, Ixelles, Etterbeek, Evere, Ganshoren, Jette, Koekelberg, Auderghem, Schaerbeek, Berchem-Sainte-Agathe, Saint-Gilles, Molenbeek-Saint-Jean, Saint-Josse-ten-Noode, Woluwe-Saint-Lambert, Woluwe-Saint-Pierre, Uccle, Forest a Watermael-Boitsfort:

listiny mohou být předkládány v nizozemštině nebo ve francouzštině.

Čl. 24 odst. 1 písm. b) - orientační seznam veřejných listin, na něž se vztahuje toto nařízení

Upozorňujeme, že výchozí francouzština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

1) Doklady osvědčující osobní stav (vystavené belgickými obecními úřady a diplomatickými zastoupeními nebo konzulárními úřady)

 • rodný list
 • oddací list
 • doklad o osvojení
 • doklad o určení otcovství
 • úmrtní list
 • doklad o změně příjmení
 • doklad o změně jména
 • doklad o rozvodu manželství
 • prohlášení nezvěstnosti
 • doklad o belgickém státním občanství
 • zápis mrtvě narozeného dítěte
 • doklad o určení otcovství k nenarozenému dítěti
 • prohlášení o příjmení dítěte
 • doklad o změně pohlaví
 • doklad o zrušení osvojení, o revizi osvojení, o nové úřední změně pohlaví nebo o zrušení změny pohlaví

2) Soudní rozhodnutí

 • rozhodnutí soudu, které nahrazuje rodný list
 • rozhodnutí soudu o určení rodičovství (mateřství, otcovství a společného mateřství)
 • rozhodnutí soudu o popření rodičovství (mateřství, domněnky otcovství nebo společného mateřství, souhlasného prohlášení matky, otce nebo společné matky)
 • rozhodnutí soudu o osvojení

3) Výpisy z evidence centrálního rejstříku trestů

 • Pokud jde o výpis, v němž není zmíněna žádná sankce a který tedy osvědčuje trestní bezúhonnost:
  • výpis z evidence centrálního rejstříku trestů podle článku 595 trestního řádu,
  • výpis z evidence centrálního rejstříku trestů podle čl. 596 prvního pododstavce trestního řádu,
  • výpis z evidence centrálního rejstříku trestů podle čl. 596 druhého pododstavce trestního řádu.
 • Výpisy pro osobní potřebu vydávají v Belgii zpravidla obecní úřady, které jsou od 1. ledna 2018 napojeny na centrální rejstřík trestů. Pouze v některých případech (osoby s trvalým pobytem v zahraničí, diplomaté, právnické osoby atd.) vydává občanům výpis centrální rejstřík trestů.

4) Osvědčení vydávaná konzulárními úřady

 • vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství,
 • osvědčení o osobním stavu (rozvod, rozluka, zrušení manželství, registrované partnerství, zrušení registrovaného partnerství),
 • potvrzení o bydlišti (bydlišti a/nebo místě pobytu s uvedením či bez uvedení adres všech předchozích míst pobytu osoby),
 • osvědčení o státním občanství,
 • výpis z registrů,
 • osvědčení o složení domácnosti,
 • osvědčení o shodě příjmení.

5) Osvědčení vydávaná obecními úřady / federálním ministerstvem vnitra (SPF Intérieur)

 • potvrzení o trvalém pobytu,
 • potvrzení o trvalém pobytu s uvedením adres všech předchozích míst pobytu osoby,
 • potvrzení o skutečnosti, že osoba je naživu,
 • osvědčení o belgickém státním občanství,
 • prohlášení o společné domácnosti,
 • potvrzení o místě pobytu za účelem uzavření manželství,
 • potvrzení, že občan disponuje v Belgii volebním právem,
 • výpis z registrů.

Čl. 24 odst. 1 písm. c) - seznam veřejných listin, k nimž mohou být přiloženy vícejazyčné standardní formuláře jako vhodná pomůcka pro překlad

1) Doklady osvědčující osobní stav

Vystavované obecními úřady nebo konzulárními úřady:

–        rodný list

–        oddací list

–        úmrtní list

2) Výpisy z evidence centrálního rejstříku trestů

–        trestní bezúhonnost

3) Osvědčení vydávaná konzulárními úřady

–        právní způsobilost k uzavření manželství

–        rodinný stav

4) Osvědčení vydávaná obecními úřady nebo federálním ministerstvem vnitra (SPF Intérieur)

–        potvrzení o trvalém pobytu –> příloha X,

–        potvrzení o trvalém pobytu s uvedením adres všech předchozích míst pobytu osoby –> příloha X,

–        potvrzení o skutečnosti, že osoba je naživu –> příloha II,

–        prohlášení o společné domácnosti –> příloha VII,

–        potvrzení o místě pobytu za účelem uzavření manželství –> příloha X.

Čl. 24 odst. 1 písm. d) - seznam osob oprávněných v souladu s vnitrostátními právními předpisy k vyhotovování ověřených překladů, pokud takový seznam existuje

Upozorňujeme, že výchozí nizozemština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: francouzština

V Belgii doposud není k dispozici seznam soudních překladatelů.

Zákon ze dne 10. dubna 2014, kterým se mění různá ustanovení za účelem zavedení celostátního registru právních znalců a za účelem vytvoření celostátního registru překladatelů, tlumočníků a překladatelů-tlumočníků (loi du 10 avril 2014 modifiant diverses dispositions en vue d’établir un registre national des experts judiciaires et établissant un registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés), vstoupil v platnost dne 1. prosince 2016.

Tento právní předpis stanoví zřízení celostátního registru soudních překladatelů, tlumočníků a překladatelů–tlumočníků. Uvedený registr není dosud funkční.

Připravuje se nový návrh zákona, který bude regulovat další kroky týkající se tohoto registru. Až bude uvedený zákon přijat a registr zprovozněn, Belgie na něj Komisi poskytne internetový odkaz. Díky tomuto odkazu bude snadné vyhledat soudní překladatele pro příslušný jazyk a region, v němž působí, a přitom se veřejně nezpřístupní veškeré informace, které se překladatelů týkají.

Čl. 24 odst. 1 písm. e) - orientační seznam druhů orgánů, které jsou podle vnitrostátního práva zmocněny k vyhotovování ověřených kopií

1) Doklady osvědčující osobní stav:

–        obecní úřady

–        výpisy přímo z Databáze dokladů osvědčujících osobní stav (Banque de données des actes de l’état civil, BAEC)

–        velvyslanectví a konzuláty Belgického království

–        federální ministerstvo zahraničních věcí, oddělení pro práva osob (SPF Affaires étrangères – Direction Droit des personnes)

2) Osvědčení vydávaná obecními úřady nebo federálním ministerstvem vnitra (SPF Intérieur), aplikace Mon dossier

–        federální ministerstvo vnitra, oddělení pro instituce a obyvatelstvo – vnitrostátní registr (SPF Intérieur – Direction générale Institutions et Population – Registre national)

3) Výpisy z evidence centrálního rejstříku trestů

Kopie výpisu z evidence rejstříku trestů nelze ověřovat. Platný je pouze originál.

Čl. 24 odst. 1 písm. f) - informace o způsobech, jimiž lze identifikovat ověřené překlady a ověřené kopie

Informace k výpisům a osvědčením (nikoli k ověřeným kopiím)

1) Doklady osvědčující osobní stav:

–     logo obce NEBO logo BAEC NEBO logo konzulárního úřadu a Belgie

–     elektronická pečeť BAEC + odkaz / čárový kód za účelem ověření, zda kopie či výpis skutečně pochází z databáze BAEC.

2) Osvědčení vydávaná federálním ministerstvem vnitra (SPF Intérieur), aplikace Mon dossier:

Každý doklad je opatřen pečetí (elektronickou pečetí) Belgického království a je na něm uveden celý název orgánu „SPF Intérieur – Registre national“.

Jedná se o soubory ve formátu PDF, které nesou podpis úředníka vnitrostátního registru (Registre national) a jsou opatřeny všemi oficiálními logy.

Elektronická pečeť je viditelná v písmenech IBZ v záhlaví.

3) Výpisy z evidence centrálního rejstříku trestů

–         Výpisy vydávané obecními úřady

Výpis musí být opatřen datem a podpisem úředníka obecního úřadu. (Článek 10 královského výnosu ze dne 21. listopadu 2016.)

Z tohoto důvodu musí být v současné době výpisy vždy opatřeny autentickou pečetí, datem a podpisem starosty nebo jeho zástupce.

Vzhledem k tomu, že výpisy vydává centrální rejstřík trestů, musí být na každém dokladu viditelný podpis (oskenovaný) jeho ředitele.

Některé obecní úřady již vydávají elektronické výpisy.

–         Výpisy vydávané centrálním rejstříkem trestů

Doklad se opatří otiskem plastického razítka centrálního rejstříku trestů a podpisem úředníka, který výpis vydal.

Čl. 24 odst. 1 písm. g) - informace o zvláštních charakteristikách ověřených kopií

Nic dalšího než výše uvedené.

Poslední aktualizace: 08/01/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.