Offentlige dokumenter

Belgien

Indholdet er leveret af
Belgien

Artikel 24, stk. 1, litra a) - hvilke sprog EU-landene vil acceptere for offentlige dokumenter, der fremlægges for deres myndigheder i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a)

Den belgiske sproglovgivning i administrative anliggender (lov af 2. august 1963 om anvendelse af sprog i administrative anliggender og kongelig anordning af 18. juli 1966 om samordning af lovgivningerne om anvendelse af sprog i administrative anliggender) regulerer anvendelsen af sprog i de lokale forvaltningsmyndigheder.

Den fastlægger navnlig, på hvilket sprog borgeren kan fremsende dokumenter til myndigheden.

Belgien består af fire sprogområder: det nederlandske sprogområde, det franske sprogområde, det tyske sprogområde og hovedstadsregionen Bruxelles (artikel 2 i lov om anvendelse af sprog i administrative anliggender). Ved indgivelse af dokumenter i det enkelte sprogområde accepterer de lokale myndigheder kun det pågældende sprogområdes sprog.

 • Det nederlandske sprogområde:

i kommunerne i provinserne Antwerpen, Limburg, Østflandern, Vestflandern og flamsk Brabant:

Skal dokumenterne indgives på nederlandsk

Undtagelse: i kommunerne Sint-Genesius-Rode, Wezembeek-Oppem, Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Wemmel, Bever, Herstappe, Espierres-Helchin, Fourons, Messines og Renaix:

skal dokumenterne indgives på nederlandsk eller eventuelt på fransk.

 • Det franske sprogområde:

i kommunerne i provinserne Hainaut, Luxembourg, Namur, Liège (med undtagelse af den tysktalende del) og Brabant:

Skal dokumenterne indgives på fransk

Undtagelse: i kommunerne Soignies, Enghien, Mouscron og Comines-Warneton:

skal dokumenterne indgives på fransk eller eventuelt på nederlandsk.

Undtagelse: i kommunerne Malmedy og Waimes:

skal dokumenterne indgives på fransk eller eventuelt på tysk.

 • Det tyske sprogområde:

i kommunerne Amel, Bullange, Burg-Reuland, Butgenbach, Eupen, Kelmis, Lontzen, Raeren og Sankt Vith:

skal dokumenterne indgives på tysk eller eventuelt på fransk.

 • Hovedstadsregionen Bruxelles:

i kommunerne Anderlecht, Bruxelles, Ixelles, Etterbeek, Evere, Ganshoren, Jette, Koekelberg, Auderghem, Schaerbeek, Berchem-Sainte-Agathe, Saint-Gilles, Molenbeek-Saint-Jean, Saint-Josse-ten-Noode, Woluwe-Saint-Lambert, Woluwe-Saint-Pierre, Uccle, Forest og Watermael-Boitsfort:

kan dokumenterne indgives på nederlandsk eller på fransk.

Artikel 24, stk. 1, litra b) - en vejledende liste over de offentlige dokumenter, der henhører under denne forordnings anvendelsesområde

Den originale sprogudgave af denne side fransk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

1) Civilstandsattester (udstedt af belgiske kommuner og diplomatiske repræsentationer eller konsulater)

 • fødselsattest
 • vielsesattest
 • adoptionsattest
 • faderskabsattest
 • dødsattest
 • navneændringsattest
 • navneændringsattest (fornavn)
 • skilsmisseattest
 • attest vedrørende fravær
 • attest vedrørende belgisk statsborgerskab
 • attest vedrørende et dødfødt barn
 • attest vedrørende anerkendelse af faderskab før fødslen
 • attest vedrørende erklæring om valg af navn
 • kønsskifteattest
 • attest om tilbagekaldelse eller revurdering af adoption, ny ændring af kønsregistrering eller annullation.

2) Retsafgørelser

 • supplerende retsafgørelse vedrørende en fødselsattest
 • retsafgørelse om slægtskab (moderskab, faderskab eller fælles moderskab)
 • retsafgørelse vedrørende bestridelse af slægtskab (moderskab, faderskabsformodning eller fælles moderskab, anerkendelse fra moderens, faderen eller den fælles forælderpart)
 • retsafgørelse vedrørende adoption

3) Udskrifter fra det centrale kriminalregister (straffeattester)

 • Forudsat at der er tale om en udskrift uden angivelse af domfældelser, dvs. en ren straffeattest:
  • udskrift fra det centrale kriminalregister i overensstemmelse med strafferetsplejelovens artikel 595 (Code d'instruction criminelle)
  • udskrift fra det centrale kriminalregister i overensstemmelse med strafferetsplejelovens artikel 596, stk. 1
  • udskrift fra det centrale kriminalregister i overensstemmelse med strafferetsplejelovens artikel 596, stk. 2.
 • I Belgien er det i første omgang de kommunale myndigheder, som siden den 1. januar 2018 har været koblet op til det centrale kriminalregister, der udleverer udskrifter til private formål. Kun i visse tilfælde (hvis den pågældende er hjemmehørende i udlandet, er diplomat, juridisk person osv.) kan borgere få en udskrift hos det centrale kriminalregister.

4) Attester udstedt af konsulater

 • attest for, at der ikke foreligger en ægteskabshindring
 • civilstandsattest (skilsmisse, separation og omstødelse af ægteskab, registreret partnerskab, opløsning af et registreret partnerskab)
 • bopælsattest (bopæl og/eller opholdssted, med eller uden historik)
 • attest vedrørende statsborgerskab
 • registerudskrift
 • bevis for husstandens sammensætning
 • bevis for navnesammenfald.

5) Attester udstedt af kommuner/forbundsministeriet for indenrigsanliggender (SPF Intérieur)

 • bevis for hovedbopæl
 • bevis for hovedbopæl med historik
 • leveattest
 • bevis for belgisk statsborgerskab
 • bevis for lovligt samliv
 • bevis for ophold med henblik på ægteskab
 • bevis for valgberettigelse i Belgien
 • registerudskrift.

Artikel 24, stk. 1, litra c) - listen over de offentlige dokumenter, som kan vedhæftes flersprogede standardformularer som en passende oversættelseshjælp

1) Civilstandsattester

Udstedt af kommuner eller konsulater:

- fødselsattest

- vielsesattest

- dødsattest

2) Udskrifter fra det centrale kriminalregister (straffeattester)

- ren straffeattest

3) Attester udstedt af konsulater

- adgang til at kunne indgå ægteskab

- ægteskabelig status

4) Attester udstedt af kommuner eller forbundsministeriet for indenrigsanliggender

- bevis for hovedbopæl -> bilag X

- bevis for hovedbopæl med historik -> bilag X

- leveattest -> bilag II

- bevis for lovligt samliv -> bilag VII

- bevis for ophold med henblik på ægteskab -> bilag X.

Artikel 24, stk. 1, litra d) - lister over personer, der i overensstemmelse med national ret er kvalificerede til at udarbejde bekræftede oversættelser, når der findes sådanne lister

Den originale sprogudgave af denne side nederlandsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: fransk er allerede oversat.

Der findes endnu ingen liste over autoriserede oversættere i Belgien.

Loven af 10. april 2014 om ændring af forskellige bestemmelser med henblik på oprettelse af et nationalt register over sagkyndige og oprettelse af et nationalt register over autoriserede oversættere, tolke og oversættere/tolke trådte i kraft den 1. december 2016.

I henhold til denne lov skal der oprettes et nationalt register over autoriserede oversættere, tolke og oversættere/tolke. Dette nationale register er endnu ikke operationelt.

Et nyt forslag til en lov, der regulerer videreudviklingen af det nationale register, er under udarbejdelse. Så snart denne lov er blevet vedtaget, og det nationale register er operationelt, sender Belgien linket til det nationale register til GD for Kommunikation, COMM. Via dette link kan alle nemt finde frem til autoriserede oversættere i det sprog, de ønsker, og den region, hvor de befinder sig, uden at alle oplysninger om de autoriserede oversættere er offentligt tilgængelige.

Artikel 24, stk. 1, litra e) - en vejledende liste over de typer af myndigheder, der efter national ret er bemyndiget til at udstede bekræftede kopier

1) Civilstandsattester:

-        kommuner

-        hentet direkte fra databanken for civilstandsattester (BAEC)

-        belgiske ambassader og konsulater

-        forbundsministeriet for udenrigsanliggender – direktoratet for personret (SPF Affaires étrangères – Direction Droit des personnes).

2) Attester udstedt af kommuner eller forbundsministeriet for indenrigsanliggender (via Mon DOSSIER)

-        forbundsministeriet for indenrigsanliggender – generaldirektoratet for institutioner og befolkning (Direction générale Institutions et Population) – det nationale register (Registre national).

3) Udskrifter fra det centrale kriminalregister (straffeattester)

"Kopier" af en udskrift fra det centrale kriminalregister kan ikke bekræftes. Kun den udskrift, der udleveres som original, er autentisk.

Artikel 24, stk. 1, litra f) - oplysninger om, på hvilken måde bekræftede oversættelser og bekræftede kopier kan identificeres

Oplysninger om udskrifter og certifikater (ikke bekræftede kopier)

1) Civilstandsattester:

-        Kommunens logo ELLER BAEC's logo ELLER konsulatets logo og Belgiens logo

-        BAEC's elektroniske stempel + link/stregkode med henblik på kontrol af, om kopien eller udskriften faktisk er udleveret af BAEC.

2) Attester fra SPF for indenrigsanliggender (via Mon DOSSIER):

Kongeriget Belgiens segl (elektronisk stempel) og den fuldstændige angivelse "SPF Intérieur – Registre national" er anført på hvert dokument.

Det drejer sig om PDF-filer underskrevet af det nationale register og forsynet med alle de officielle logoer.

Det elektroniske stempel er anført i sidehovedet oven i bogstaverne IBZ.

3) Udskrifter fra det centrale kriminalregister (straffeattester)

-        udskrifter udstedt af de kommunale myndigheder

Udskriften skal være dateret og underskrevet af den kommunale myndighed. (art. 10 AR 21/11/2016).

Derfor skal udskrifterne i øjeblikket altid være påført borgmesteren eller dennes stedfortræders autentiske stempel, dato og underskrift.

Da udskrifterne indhentes hos det centrale kriminalregister, vil det centrale kriminalregisters direktørs underskrift (indscannet) også altid kunne ses på udskriften.

Nogle kommunale myndigheder benytter allerede digitale udskrifter.

-        Udskrifter fra det centrale kriminalregister

Det centrale kriminalregisters prægestempel er anbragt på dokumentet sammen med underskriften fra den embedsmand, der har tilvejebragt udskriften.

Artikel 24, stk. 1, litra g) - oplysninger om de særlige karakteristika ved bekræftede kopier

Intet andet, end hvad der er nævnt ovenfor.

Sidste opdatering: 08/01/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.