Offentlige dokumenter

Tyskland

Indholdet er leveret af
Tyskland

Artikel 24, stk. 1, litra a) - hvilke sprog EU-landene vil acceptere for offentlige dokumenter, der fremlægges for deres myndigheder i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a)

Tysk

Artikel 24, stk. 1, litra b) - en vejledende liste over de offentlige dokumenter, der henhører under denne forordnings anvendelsesområde

Anvendelsesområde

Offentligt dokument

Fødsel

 • Geburtsurkunde (fødselsattest)
 • Beglaubigter Ausdruck aus dem Geburtenregister (bekræftet udskrift fra fødselsregistret)

Liv

 • einfache Meldebescheinigung (kort bopælsregistreringsattest)
 • erweiterte Meldebescheinigung (udvidet bopælsregistreringsattest)

Død

 • Sterbeurkunde (dødsattest)
 • Beglaubigter Ausdruck aus dem Sterberegister (bekræftet udskrift fra dødsfaldsregistret)

Navn

 • Geburtsurkunde (fødselsattest)
 • Eheurkunde (vielsesattest)
 • Lebenspartnerschaftsurkunde (registreret partnerskabsattest)

Ægteskab

Adgang til at kunne indgå ægteskab

Civilstand

 • Eheurkunde (vielsesattest)
 • Beglaubigter Ausdruck aus dem Sterberegister (bekræftet udskrift fra civilstandsregistret)
 • Ehefähigkeitszeugnis (bevis for, at der kan indgås ægteskab)
 • einfache Meldebescheinigung (kort bopælsregistreringsattest)
 • erweiterte Meldebescheinigung (udvidet bopælsregistreringsattest)

Skilsmisse

Omstødelse af ægteskab

 • Eheurkunde (vielsesattest)
 • Beglaubigter Ausdruck aus dem Sterberegister (bekræftet udskrift fra civilstandsregistret)

Registreret partnerskab

Adgang til at kunne indgå registreret partnerskab

 • Lebenspartnerschaftsurkunde (registreret partnerskabsattest)
 • Beglaubigter Ausdruck aus dem Lebenspartnerschaftsregister (bekræftet udskrift fra civilstandsregistret)
 • Bescheinigung zur Begründung einer Lebenspartnerschaft (bevis for, at der kan indgås registreret partnerskab)

Opløsning af registreret partnerskab

 • Lebenspartnerschaftsurkunde (registreret partnerskabsattest)
 • Beglaubigter Ausdruck aus dem Lebenspartnerschaftsregister (bekræftet udskrift fra civilstandsregistret)

Forældreskab

 • Beglaubigter Ausdruck aus dem Geburtenregister (bekræftet udskrift fra fødselsregistret)

Bopæl

Opholdssted

 • einfache Meldebescheinigung (kort bopælsregistreringsattest)

Nationalitet

 • Einbürgerungsurkunde (indfødsretsbevis)
 • Urkunde über den Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit durch Erklärung (bevis for erhvervelse af tysk statsborgerskab gennem erklæring)
 • Entlassungsurkunde (bevis for fratagelse af statsborgerskab)
 • Verzichtsurkunde (bevis for afkald på statsborgerskab)
 • Genehmigung zur Beibehaltung der deutschen Staatsangehörigkeit (tilladelse til at bevare tysk statsborgerskab)
 • Staatsangehörigkeitsausweis (bevis for statsborgerskab)
 • Ausweis über die Rechtstellung als Deutscher (bevis for retlig status som tysker)

Adoption

 • Gerichtlicher Beschluss (retsafgørelse)

Ren straffeattest

 • Führungszeugnis (vandelsattest)

Artikel 24, stk. 1, litra c) - listen over de offentlige dokumenter, som kan vedhæftes flersprogede standardformularer som en passende oversættelseshjælp

Offentligt dokument

Bistand til oversættelse

Geburtsurkunde (fødselsattest)

Bilag I – Fødsel

einfache Meldebescheinigung (kort bopælsregistreringsattest)

Bilag II – Liv

Sterbeurkunde (dødsattest)

Bilag III – Død

Eheurkunde (vielsesattest)

Bilag IV – Ægteskab

Ehefähigkeitszeugnis (bevis for, at der kan indgås ægteskab)

Bilag V – Adgang til at kunne indgå ægteskab

erweiterte Meldebescheinigung (udvidet bopælsregistreringsattest)

Bilag VI – Civilstand

Lebenspartnerschaftsurkunde (registreret partnerskabsattest)

Bilag VII – Registreret partnerskab

Bescheinigung zur Begründung einer Lebenspartnerschaft (bevis for, at der kan indgås registreret partnerskab)

Bilag VIII – Adgang til at kunne indgå registreret partnerskab

erweiterte Meldebescheinigung (udvidet bopælsregistreringsattest)

Bilag IX – Registreret partnerskabsstatus

einfache Meldebescheinigung (kort bopælsregistreringsattest)

Bilag X – Bopæl og/eller opholdssted

Ren straffeattest

Bilag XI – Ren straffeattest

Artikel 24, stk. 1, litra d) - lister over personer, der i overensstemmelse med national ret er kvalificerede til at udarbejde bekræftede oversættelser, når der findes sådanne lister

Der findes en landsdækkende database over tolke og oversættere, som føres af delstaten Hessen. Den er gratis tilgængelig for alle på internetadressen http://www.justiz-dolmetscher.de og har en detaljeret søgefunktion (f.eks. kan man søge på delstat, på domstol eller på sprog). Kun offentligt udpegede statsautoriserede tolke og translatører er indført i databasen. De ansvarlige myndigheder kan også findes via denne database.

Artikel 24, stk. 1, litra e) - en vejledende liste over de typer af myndigheder, der efter national ret er bemyndiget til at udstede bekræftede kopier

I Tyskland er alle myndigheder eller organer, som udsteder offentlige dokumenter (f.eks. civilstandsregistre, bopælsregistreringsmyndigheder eller domstole), og notarer bemyndiget til at udstede bekræftede kopier.

Artikel 24, stk. 1, litra f) - oplysninger om, på hvilken måde bekræftede oversættelser og bekræftede kopier kan identificeres

En bekræftet kopi indeholder en erklæring om, at der er tale om en kopi, der er i overensstemmelse med originalen (f.eks. et retsdokument eller et dokument oprettet for notar), den udstedende myndigheds/det udstedende kontors segl eller stempel og underskriften fra den person, der har bekræftet kopien (§ 42, stk. 1, i Beurkundungsgesetz (lov om officiel bekræftelse af dokumenter)). Bekræftede oversættelser bærer oversætterens stempel/segl og underskrift.

Artikel 24, stk. 1, litra g) - oplysninger om de særlige karakteristika ved bekræftede kopier

En bekræftet kopi indeholder en erklæring om, at der er tale om en kopi, der er i overensstemmelse med originalen (f.eks. et retsdokument eller et dokument oprettet for notar), den udstedende myndigheds/det udstedende kontors segl eller stempel og underskriften fra den person, der har bekræftet kopien (§ 42, stk. 1, i Beurkundungsgesetz (lov om officiel bekræftelse af dokumenter)). Bekræftede oversættelser bærer oversætterens stempel/segl og underskrift.

Sidste opdatering: 30/06/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.