Στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Βάσει αμοιβαίας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, η πύλη e-Justice θα διατηρήσει τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος του 2022.

Public documents

Αγγλία και Ουαλία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Αγγλία και Ουαλία

Article 24(1)(a) - languages accepted by the Member State for the public documents to be presented to its authorities pursuant to point (a) of Article 6(1)

English

Article 24(1)(b) – an indicative list of public documents falling within the scope of this Regulation

Birth Certificate (England and Wales)

Adoption Certificate (England and Wales)

Still-birth certificate (England and Wales)

Forces birth certificate

Forces still-birth certificate

Overseas birth certificate

Marine birth certificates

Aircraft birth certificates

Certificate from gender recognition register

Certificate of Life (England and Wales)

Death certificate (England and Wales)

Presumed death certificate (England and Wales)

Forces death certificate

Overseas death certificate

Installation death certificate (oil rig)

Hovercraft death certificate

Aircraft death certificate

Marriage - includes same-sex marriages (England and Wales)

Conversion from CP to same-sex marriage (England and Wales)

Overseas marriage certificate

Forces marriage certificate

Forces conversion from Civil Partnership

Certificate of no impediment to marriage (England and Wales)

Decrees Absolute

Orders of Annulment

Judicial Separation Orders

Civil Partnership certificate (England and Wales)

Certificate of no impediment to Civil Partnership (England and Wales)

Forces Civil Partnership

Civil Partnership Dissolution Orders

Civil Partnership Separation Orders

Civil Partnership Annulment Orders

Declarations of parentage

Police Certificate (no trace)

Article 24(1)(e) – an indicative list of types of authorities empowered by national law to make certified copies

Same as those authorities issuing orignal certificates. e.g. General Registry Office England and Wales

Last update: 20/03/2019

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.