Avalikud dokumendid

Belgia

Sisu koostaja:
Belgia

Artikli 24 lõike 1 punkt a - keeled, mida liikmesriik aktsepteerib artikli 6 lõike 1 punkti a kohaselt oma ametiasutustele esitatavate avalike dokumentide puhul

Keelekasutus kohalikes ametiasutustes on Belgias reguleeritud haldusasjades keelekasutust käsitlevate õigusaktidega (2. augusti 1963. aasta seadus keelte kasutamise kohta haldusasjades ning 18. juuli 1966. aasta kuninga dekreet keelte kasutamise kohta haldusasjades).

Eelkõige on nendes määratud kindlaks see, millis(t)es keel(t)es võib asutusele dokumente esitada.

Belgias on neli keelepiirkonda: hollandikeelne, prantsuskeelne ja saksakeelne piirkond ning pealinna Brüsseli piirkond (haldusasjades keelekasutust käsitleva seaduse artikkel 2). Igas keelepiirkonnas aktsepteerivad kohalikud ametiasutused dokumente üksnes selle keelepiirkonna keeles.

 • Hollandikeelne piirkond

Antwerpeni, Limburgi, Ida-Flandria, Lääne-Flandria ja Flaami Brabanti provintsid

tuleb dokumendid esitada hollandi keeles.

Välja arvatud järgmised omavalitsusüksused: Sint-Genesius-Rode, Wezembeek-Oppem, Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Wemmel, Bever, Herstappe, Spiere-Helkijn, Voeren, Mesen ja Ronse,

kus dokumendid tuleks esitada hollandi keeles, kuid võib esitada ka prantsuse keeles.

 • Prantsuskeelne piirkond

Hainaut’, Luxembourgi, Namuri, Liège’i (välja arvatud saksakeelne osa) ja Brabanti provintsi omavalitsusüksustes

tuleb dokumendid esitada prantsuse keeles.

Välja arvatud järgmised omavalitsusüksused: Soignies, Enghien, Mouscron ja Comines-Warneton,

kus dokumendid tuleks esitada prantsuse keeles, kuid võib esitada ka hollandi keeles.

Välja arvatud järgmised omavalitsusüksused: Malmedy ja Waimes,

kus dokumendid tuleks esitada prantsuse keeles, kuid võib esitada ka saksa keeles.

 • Saksakeelne piirkond

omavalitsusüksused Amel, Büllingen, Burg-Reuland, Bütgenbach, Eupen, Kelmis, Lontzen, Raeren ja Sankt Vith,

kus dokumendid tuleks esitada saksa keeles, kuid võib esitada ka prantsuse keeles.

 • Pealinna Brüsseli piirkond

Omavalitsusüksustes Anderlecht, Auderghem, Berchem-Sainte-Agathe, Brüssel, Etterbeek, Evere, Forest, Ganshoren, Ixelles, Jette, Koekelberg, Molenbeek-Saint-Jean, Saint-Gilles, Saint-Josse-ten-Noode, Schaerbeek, Uccle, Watermael-Boitsfort, Woluwe-Saint-Lambert ja Woluwe-Saint-Pierre

võib dokumendid esitada hollandi või prantsuse keeles.

Artikli 24 lõike 1 punkt b - käesoleva määruse kohaldamisalasse kuuluvate avalike dokumentide näitlik loetelu

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje prantsuse keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

1) Perekonnaseisuaktid (mille on koostanud Belgia omavalitsusüksused või diplomaatilised või konsulaaresindused)

 • sünnitõend
 • abielutõend
 • lapsendamise tõend
 • lapse omaksvõtu tõend
 • surmatõend
 • perekonnanime muutmise tõend
 • eesnime muutmise tõend
 • abielulahutustõend
 • tõend kadunud isiku kohta
 • Belgia kodakondsuse tõend
 • surnultsünni tõend
 • sünnieelne lapse omaksvõtu tõend
 • tõend perekonnanime valiku kohta
 • registreeritud soo muutmise tõend
 • lapsendamise tühistamise tõend või lapsendamise muutmise tõend, registreeritud soo uue muutmise või kehtetuks tunnistamise tõend

2) Kohtuotsused

 • kohtuotsus, mis asendab sünnitõendit
 • kohtuotsus põlvnemise tuvastamise kohta (emaduse, isaduse või kaasemaduse tuvastamine)
 • kohtuotsus põlvnemise (emaduse, eeldatava isaduse või kaasemaduse, emaduse, isaduse või kaasvanemluse omaksvõtu) vaidlustamise kohta
 • kohtuotsus lapsendamise kohta

3) Tsentraalse karistusregistri väljavõtted

 • Tingimusel, et väljavõttel ei nimetata ühtki süüdimõistmist, tõendades seega karistusregistrikande puudumist:
  • tsentraalse karistusregistri väljavõte, mis on antud välja kooskõlas kriminaalmenetluse seadustiku artikliga 595,
  • tsentraalse karistusregistri väljavõte, mis on antud välja kooskõlas kriminaalmenetluse seadustiku artikli 596 esimese taandega,
  • tsentraalse karistusregistri väljavõte, mis on antud välja kooskõlas kriminaalmenetluse seadustiku artikli 596 teise taandega.
 • Belgias annavad kodanikele väljavõtteid eelkõige omavalitsusasutused, kes on alates 1. jaanuarist 2018 ühendatud tsentraalse karistusregistriga. Tsentraalne karistusregister annab väljavõtte kodanikule üksnes teatavatel juhtudel (välismaal alaliselt elavad isikud, diplomaadid, juriidilised isikud jne).

4) Konsulaaresinduste välja antud tõendid

 • abieluvõimetõend
 • perekonnaseisutõend (abielulahutus, lahuselu ja abielu kehtetuks tunnistamine, registreeritud kooselu, registreeritud kooselu lõpetamine)
 • alalise elukoha tõend (elukoht ja/või viibimiskoht, koos aadressiandmete muutustega või ilma nendeta)
 • kodakondsustõend
 • registrite väljavõte
 • leibkonna koosseisu tõend
 • nime kokkulangevuse tõend

5) Omavalitsusüksuste / siseministeeriumi (SPF Intérieur) välja antud tõendid

 • peamise elukoha tõend
 • peamise elukoha tõend koos aadressiandmete muutustega
 • elusolekutõend
 • Belgia kodakondsuse tõend
 • seadusliku kooselu tõend
 • elukohatõend abielu sõlmimiseks
 • Belgia valija tõend
 • registrite väljavõte

Artikli 24 lõike 1 punkt c - avalike dokumentide loetelu, millele võib asjakohase tõlkimisabivahendina lisada mitmekeelsed standardvormid

1) Perekonnaseisuaktide väljavõtted

aktid, mille on koostanud omavalitsusüksused või konsulaaresindused:

- sünnitõend

- abielutõend

- surmatõend

2) Tsentraalse karistusregistri väljavõtted

- karistusregistrikande puudumine

3) Konsulaaresinduste välja antud tõendid

- abieluvõime

- perekonnaseis

4) Omavalitsusüksuste või siseministeerium (SPF Intérieur) välja antud tõendid

- peamise elukoha tõend -> X lisa

- peamise elukoha tõend koos aadressiandmete muutustega -> X lisa;

- elusolekutõend -> II lisa;

- seadusliku kooselu tõend -> VII lisa;

- elukohatõend abielu sõlmimiseks -> X lisa.

Artikli 24 lõike 1 punkt d - nende isikute nimekiri, kes on liikmesriigi õiguse kohaselt kvalifitseeritud tegema kinnitatud tõlkeid, kui selline nimekiri on olemas

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje hollandi keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: prantsuse keelon juba tõlgitud.

Belgias ei ole veel praegu vandetõlkijate nimekirja.

1. detsembril 2016 jõustus 10. aprilli 2014. aasta seadus, millega muudetakse mitmeid sätteid, et luua riiklik kohtuekspertide register, ja millega luuakse riiklik vandetõlkijate, vandetõlkide ja vandetõlkijate-tõlkide register.

Selle seadusega on ette nähtud vandetõlkijate, vandetõlkide ja vandetõlkijate-tõlkide riikliku registri loomine. See riiklik register veel ei toimi.

Ettevalmistamisel on uus, riikliku registri väljatöötamise jätkamist käsitlev seaduseelnõu. Niipea kui see seadus on vastu võetud ja riiklik register toimib, edastab Belgia komisjonile riikliku registri veebilingi. Selle lingi kaudu saab igaüks hõlpsasti leida soovitud keelekombinatsiooniga vandetõlkija ja piirkonna, kus tõlkija asub, ilma et kogu vandetõlkijat puudutav teave oleks kõigile avalikult kättesaadav.

Artikli 24 lõike 1 punkt e - mis tüüpi ametiasutused on volitatud riigisisese õiguse alusel väljastama kinnitatud ärakirju (näitlik loetelu)

1) Perekonnaseisuaktid:

- omavalitsusüksused

- väljavõtted otse perekonnaseisuaktide andmebaasist (Banque de données des actes de l’état civil – BAEC)

- Belgia saatkonnad ja konsulaadid

- välisministeerium – isikute õiguste direktoraat (SPF Affaires étrangères – Direction Droit des personnes)

2) Omavalitsusüksuste või siseministeeriumi (SPF Intérieur) välja antud tõendid („Mon dossier“-rakendus):

- siseministeerium – institutsioonide ja rahvastiku peadirektoraat – riiklik register (SPF Intérieur – Direction générale Institutions et Population – Registre national)

3) Tsentraalse karistusregistri väljavõtted

Tsentraalse karistusregistri väljavõtte „ärakirju“ ei saa kinnitada. Autentne on üksnes originaalväljavõte.

Artikli 24 lõike 1 punkt f - teave selle kohta, mil viisil saab kinnitatud tõlked ja kinnitatud ärakirjad ära tunda

Väljavõtteid ja tõendeid puudutav teave (ei puuduta kinnitatud ärakirju)

1) Perekonnaseisuaktid:

- omavalitsusüksuse logo VÕI BAECi logo VÕI konsulaaresinduse logo ja Belgia logo

- BAECi digitempel + link/vöötkood, et kontrollida, et ärakirja või väljavõtte on tõepoolest andnud välja BAEC

2) Siseministeeriumi (SPF Intérieur) tõendid („Mon dossier“-rakenduse kaudu):

Belgia Kuningriigi tempel (digitempel) ja märge „SPF Intérieur – National Register“ igal dokumendil.

Tegemist on PDF-failidega, need on allkirjastanud riiklik register ja need kannavad kõiki ametlikke logosid.

Digitempel on nähtav päises olevates tähtedes IBZ.

3) Tsentraalse karistusregistri väljavõtted:

- omavalitsusasutuste antud väljavõtted

Väljavõte peab olema kuupäevastanud ja allkirjastanud kohalik omavalitsusüksus (21. novembri 2016. aasta kuninga dekreedi artikkel 10).

Seega peavad väljavõttel praegu alati olema ametlik tempel, väljavõte peab olema kuupäevastatud ja kandma kohaliku omavalitsuse vanema või tema esindaja allkirja.

Kuna väljavõtteid väljastab tsentraalne karistusregister, peab neil alati olema ka tsentraalse karistusregistri direktori (skaneeritud) allkiri.

Mõned kohalikud omavalitsusüksused juba väljastavad digiväljavõtteid.

- Tsentraalse karistusregistri antud väljavõtted

Dokumendil peab olema tsentraalse karistusregistri reljeefpitser ja väljavõtte väljastanud ametniku (deponeeritud) allkiri.

Artikli 24 lõike 1 punkt g - teave kinnitatud ärakirjade erijoonte kohta

Ei midagi muud peale juba eespool nimetatu.

Viimati uuendatud: 08/01/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.